Nieuws Financiën

Dit heeft 2016 voor je in petto

BC.nl 6 januari 2016

Administratiebtwkantoorbelasting1065

Een update van een aantal (fiscale) wijzigingen zoals de nieuwe belastingschijven en de bijtelling van de auto van de zaak.

Volgend jaar is er een oplopend belastingtarief met vier schijven voor het belastbaar inkomen uit werk en woning. Let op de eventuele combinatie met de nieuwe bijtelling voor de auto van de zaak. Het kan financieel nadelig voor je uitpakken.

Vijf miljardenpakket De fiscale maatregelen vloeien voort uit het recent door de Eerste Kamer goedgekeurde vijf miljardpakket en de koopkrachtbesluitvorming. Vanaf 1 januari 2016 verandert de inkomstenbelasting op een aantal punten. Dit heeft gevolgen voor de belasting die je moet betalen of terugkrijgt.

De vier schijven loonbelasting/premie volksverzekering zijn als volgt:Schijf 1: Tot 19.922 euro 36,55 procent Schijf 2: Van 19.922 tot en met 33.715 euro 40,4 procent Schijf 3: Van 33.715 tot en met 66.421 euro 40,4 procent Schijf 4: Van 66.421 of meer 52 procent

Voor werknemers met de AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder gelden andere tariefschijven:

Schijf 1: Tot 19.922 euro 18,65 procent Schijf 2: Van 19.922 tot en met 34.027 euro 22.50 procent Schijf 3: Van 34.027 tot en met 66.421 euro 40,4 procent Schijf 4: Van 66.421 of meer 52 procent

Heffingskortingen jonger dan AOW-leeftijd: • Maximale algemene heffingskorting lagere inkomens: 2.242 euro • Maximale algemene heffingskorting hogere inkomens: 0 euro • Maximale arbeidskorting lagere inkomen: 3.103 euro • Maximale arbeidskorting hogere inkomens: 0 euro • Maximale werkbonus: 1.119 euro • Jonggehandicaptenkorting 719 euro • Korting groene beleggingen 0,7 procent • Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname tot 2012) 209 euro

Kamerverhuurvrijstelling De vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt 5.069 euro (€ 4.954).

AOW-leeftijd De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2016 met twee maanden verhoogd naar 65 en 6 maanden. Aan de hand van de levensverwachting zal het kabinet de AOW- gerechtigde leeftijd steeds bijstellen. De pensioendatum van werknemers weet je pas vijf jaar van tevoren. Bij de Sociale Verzekeringsbank kun je checken wanneer iemand volgens de huidige levensverwachting recht heeft op AOW.

Er zijn veel afwijkende tabellen, voor verschillende situaties. Ze zijn allemaal opgenomen in het Handboek Loonheffingen 2015. De nieuwste versie is 1 oktober gepubliceerd en hier te downloaden.

Reisaftrek Ten opzichte van 2015 is er een paar euro verschil per reisafstand. Voor de eerste tien kilometer is er wederom geen reisaftrek. Daarna is er een staffel die oploopt tot maximaal 2.066 euro (was 2.055 euro)

Bijtelling auto van de zaak De hoogte van de loonheffing wordt mede bepaald door de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak. Hoe meer CO2 deze auto uitstoot, hoe hoger de bijtelling die je betaalt. Voor kentekens die vanaf 2016 worden afgegeven gelden de volgende bijtellingen.

CO2-uitstoot per kilometer (alle brandstoffen):• 0 gram: 4 procent • 50 gram of minder en meer dan 0 gram: 15 procent • 106 gram of minder en meer dan 50 gram: 21 procent • Hoger dan 106 gram 25 procent

Lees verder op BC.nl