Nieuws Financiën

Dit zijn de pro's en contra's van hogere lonen

De bedrijfswinsten rijzen de pan uit. Tijd dus om de werknemers mee te laten profiteren door de lonen te verhogen. Die oproep doet de PvdA aan de werkgevers. Experts vertellen in het AD over de pro's en contra's.

Peet Vogels 27 mei 2016

Hoge lonen

Goed idee vinden voorstanders. Hogere lonen zorgen voor extra economische groei. Niet doen vinden tegenstanders, hogere lonen breken het prille economisch herstel in de knop.

Economische groeiHoogleraar economie aan de universiteit van Cambridge Coen Teulings hoeft geen seconde na te denken over de wenselijkheid van een loonsverhoging. ,,Dat had al jaren geleden moeten gebeuren. Hogere lonen leiden namelijk tot meer bestedingen en dus tot meer economische groei.''

De hoogleraar vindt dat de overheid naar haar eigen salarissen moet kijken. ,,Ze heeft jarenlang de lonen van de ambtenaren bevroren. Dat heeft ervoor gezorgd dat de recessie langer duurde. De overheid is trendsetter op loongebied. Als zij de lonen verhoogt, volgt het bedrijfsleven. Hogere ambtenarensalarissen laten het begrotingstekort oplopen, maar dat wordt later goedgemaakt omdat er meer belasting binnenkomt als de lonen in het bedrijfsleven stijgen. Voor het begrotingstekort is een loonstijging dus geen probleem.''

Hogere bestedingenSteven Brakman, hoogleraar economie aan de Universiteit Groningen, ziet ook louter voordelen. ,,We komen nu langzaam uit de recessie. Hogere lonen leiden tot hogere bestedingen, en dat is goed voor de binnenlandse markt. Kijk naar het verdwijnen van allerlei winkels, dat is het gevolg van te lage bestedingen. De retailsector heeft dus baat bij hogere lonen.''

MarktHogere lonen zouden dus leiden tot meer groei en meer welvaart, geen partij heeft er nadeel van. Dat wil er niet in bij Roel Beetsma, collega-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. ,,Ik vraag me allereerst af waar de overheid zich mee bemoeit. Lonen komen in de markt tot stand, daar moet ze buiten blijven.''

De markt kan dus ook het beste bepalen wanneer een loonsverhoging op zijn plaats is?

Beetsma: ,,We zijn nu erg afhankelijk van de export. Hogere lonen maken de export duurder. Dat zorgt voor minder winst, minder nieuwe banen, minder investeringen en dus minder groei.''

Werkgeverslasten Er zijn nog andere argumenten die tegen een algemene loonsverhoging pleiten vindt Martijn Badir, econoom bij de Rabobank.

,,De werkgevers hebben al veel voor de kiezen gehad. De werkgeverslasten zijn sinds de crisis alleen maar gestegen. De belastingverlaging van 5 miljard gaat ook vrijwel helemaal naar werknemers. Een loonsverhoging verhoogt die lasten nog verder. Lang niet elke sector in het bedrijfsleven kan dat dragen, de detailhandel bijvoorbeeld. Je kunt geen algemeen beleid maken met loonsverhogingen. ''

De oproep is ook overbodig, betoogt Rabobank-econoom Badir. ,,De lonen stijgen al meer dan de inflatie en de bestedingen nemen toe. Huishoudens spaarden eerst, maar beginnen nu steeds meer te consumeren.''