Nieuws Financiën

Eddy van Hijum over overschot Twentse bedrijventerreinen

De Technology Base Twente. Het XL Businesspark en andere bedrijventerreinen hoeven elkaar niet in de weg te zitten, is de overtuiging van gedeputeerde Eddy van Hijum (economie).

Teun Staal 14 juni 2016

Eddy van Hijum interview over overschot bedrijventerreinen 2 Lars Smook

'Er liggen op die toplocaties kansen voor Twente." Maar de regio zal daar zorgvuldig mee om moeten gaan. "En de een zal de ander af en toe wat moeten gunnen."

ToekomstperspectiefHij praat 'schimmig', beaamt de provinciebestuurder. "Ik zou willen dat ik explicieter kon zijn", zegt gedeputeerde Eddy van Hijum over het toekomstperspectief voor de Technology Base Twente en het XL Businesspark, twee belangrijke economische trekkers voor de regio. "Ik geloof in de mogelijkheden van beide projecten. We praten met veel partijen. Maar soms moet je daar even over zwijgen."

DossiersDe tecbase en het XL Businesspark zijn twee dossiers die momenteel veel van zijn tijd en aandacht opslokken. De laatste, het terrein voor ruimtevretende bedrijven aan de A35 bij Almelo, omdat de letters XL maar niet willen floreren. De technologiebasis omdat de provincie Overijssel uitgerekend dezer dagen met een ongekende 21 miljoen euro tracht het project op de luchthaven een flinke zet in de goede richting te geven.

Waarom een nieuw bedrijventerrein bedacht? De markt zit daar toch helemaal niet op te wachten, met een overschot aan bedrijventerreinen overal in de regio?Van Hijum: "We zetten geen nieuw bedrijventerrein in de markt op het luchthaventerrein. Er is door de commissie van wijzen (na de mislukte doorstart van de burgerluchthaven ingesteld met oud-werkgeversbaas Bernard Wientjes als voorzitter, red.) vastgesteld dat Twente er goed aan doet zich te richten op de moderne maakindustrie en lichtgewicht materialen. Op dat vlak zijn we nu op zoek naar bedrijven en concrete businesscases. Pas als die er zijn, gaan we die hectares vullen op de luchthaven. Anders niet. Ik zie overigens wel een bepaald nieuw elan rond het luchthaventerrein ontstaan. De drones, er wordt weer gevlogen en nu de tecbase: mensen hebben wel het gevoel dat er wat staat te gebeuren. Toen jullie krant meldde dat er miljoenen zouden worden gereserveerd, kreeg ik meteen reacties vanuit het bedrijfsleven. Zo van: hé, jullie zijn wat van plan daar. Het maakt nieuwsgierig. Dat is alleen maar mooi.''

Tekst gaat verder onde de foto

XL Businesspark (Foto: Lars Smook)

Maar Twente heeft te veel bedrijventerreinen. Dat staat toch op gespannen voet met die Technology Base Twente?"Een zekere spanning is er, absoluut. Maar de Technology Base moet en zal echt anders zijn, onderscheidend. We gaan daar niet concurreren met wat we elders in Twente ook al doen. Dat geldt ook voor het XL-park, de filosofie daarachter is dat het echt voor de grote bedrijven is die veel ruimte nodig hebben. Die zich richten op logistiek, daar waar deze regio sterk in is."

Toch komt ook dat XL Businesspark maar moeizaam van de grond. Hoe kan dat?"Allereerst heeft de economische crisis van de laatste jaren natuurlijk niet echt meegewerkt. Maar nu de economie weer aantrekt, denk ik echt dat er mogelijkheden liggen voor XL. De locatie is ideaal, de faciliteiten, ook over het water, zien er hier in Twente gewoon goed uit. Toch zien we dat er in de praktijk vaak te veel formele hindernissen zijn als zich hier een groot bedrijf wil vestigen. De acquisitie kon en kan ook beter. Wat ik daarmee bedoel? Het is een beetje het verhaal van 'be good and tell it'. Je moet het met overtuiging kunnen uitdragen. Maar aan al die dingen werken we nu."

Moet je als overheid grotere bedrijven die willen groeien niet hoe dan ook stimuleren om zich op het XL Businesspark te vestigen? Een paar jaar geleden opperde de PvdA Overijssel dat Müller, het transportbedrijf in Holten, naar het park zou verhuizen. Het CDA, uw partij, zag daar toen niets in."Ik denk dat ze daar gelijk in hadden. Je moet het ook voor een groot deel aan de ondernemer zelf overlaten. Daarnaast: verhuis je zo'n onderneming naar Almelo, dan is het een bedrijfsverplaatsing binnen de regio. Dat levert per saldo geen of weinig economische groei op. Je moet bedrijven van buiten Twente hier naartoe halen. Dat schiet echt op.''

Tekst gaat verder onder de foto

Eddy van Hijum (Foto: Lars Smook)

De regio zal hectares aan bedrijventerreinen moeten schrappen.Waar gebeurt dat?"Dat is nog niet te zeggen, daar zijn we mee bezig. Het punt is dat Twente nu feitelijk op slot zit met de bedrijventerreinen. Dat merken grote en kleine bedrijven, overal in Twente. Wil een bedrijf uitbreiden en wordt daar bezwaar tegen gemaakt, dan houdt die uitbreiding in de meeste gevallen geen stand bij de Raad van State. Die komt dan met dat overschot in Twente aanzetten."

Is het nog wel van deze tijd, iedere gemeente een eigen bedrijventerrein?"Voor de lokale behoefte moet een bedrijventerrein , passend bij de schaal van de gemeente, kunnen. Dat heeft ook met sociaal-economische leefbaarheid te maken. Waar we in Twente wel vanaf moeten, is de onderlinge concurrentie om bedrijf A of B binnen te halen. Verhuist er een bedrijf van Almelo naar Hengelo, dan zou dat geen probleem moeten zijn. De werkgelegenheid blijft behouden. Daar gaat het om."

Foto: Lars Smook