Nieuws Financiën

Enschede scoort met werk

Het Enschedese tempo waarin de werkloosheid de laatste twee jaar daalt steekt gunstig af bij de gemiddelden in Twente en de rest van Nederland. Enschede doet het ook beter dan Hengelo en Almelo: daar steeg de werkloosheid. Dat is tegen de landelijke trend in.

Van onze redactie 2 maart 2016

Werkloosouder1065

De Enschedese werkloosheid daalde van 10 procent in 2013 naar 8,5 procent vorig jaar. In Hengelo steeg het in diezelfde periode van 7,6 naar 8,1 procent en in Almelo van 9,1 naar 9,9 procent. Het landelijke percentage daalde van 7,3 naar 6,9, het Twentse van 7,6 naar 7,2.

Vertekend beeld Waarom Almelo en Hengelo afwijken is onduidelijk. Volgens wethouder Javier Cornelissen van Almelo lijken de percentages vrij groot, maar gaat het om kleine aantallen mensen. In Almelo betreft het een stijging van bijna 300 werklozen in twee jaar, op een totale beroepsbevolking van zo'n 36.000 mensen. "Natuurlijk is iedere werkloze er één te veel, maar die percentages vertekenen het beeld. Bovendien stemmen we ons arbeidsmarktbeleid regionaal af: sluiting van een bedrijf in de ene gemeente heeft invloed op werkgelegenheid in de andere.."

Ook de Hengelose wethouder Mariska ten Heuw hecht meer aan regionale dan aan de lokale werkloosheidscijfers. Ze vermoedt dat de stijgende cijfers in Hengelo vooral te wijten zijn aan ontslagen in zorg en detailhandel. "Maar verder is de arbeidsmarkt bijzonder regionaal en kunnen bij grote ontslagen inwoners van meerdere gemeenten betrokken zijn."

Enschede Wethouder Patrick Welman van Enschede is blij met de cijfers. Volgens hem stimuleren de ontwikkeling van centrum en kennispark mogelijk de opleving in Enschede. CBS-cijfers lijken dat te bevestigen: de werkloosheid in Enschede daalt namelijk in alle opleidingsniveaus. De daling zette eerst in bij de hoger opgeleiden, daarna bij de middelbaar opgeleiden. Sinds vorig jaar is er bij de lager opgeleiden zelfs sprake van een scherpe daling van de werkloosheid. Feit is wel dat de cijfers gelden tot eind 2015, voor V&D failliet ging.

Hengelo In Hengelo stijgt de werkloosheid sinds 2011 juist in alle opleidingsniveaus. Alleen bij de lager opgeleiden is sinds 2013 een minieme daling te zien. Hengelo doet het daarmee slechter dan gemiddeld. In Almelo steeg het werkloosheidspercentage de laatste twee jaar, maar bij lager opgeleiden is sinds 2014 een dalende trend te zien. Ook de middelbaar opgeleiden doen het iets beter. Het percentage werklozen onder hoger opgeleiden stijgt al enkele jaren.