Blog Faillissement

Voorkom waardeverlies bij overname of faillissement: tips van octrooienexpert De Lang

Bij een faillissement of overname van een bedrijf, is het veiligstellen van octrooien vaak niet het eerste waar je aan denkt. Toch is het enorm waardevol en kan verwaarlozing van octrooien grote gevolgen hebben, aldus Robbert-Jan de Lang. Drie tips van de expert om waardeverlies te voorkomen bij een faillissement of overname.

Robbert-Jan de Lang 6 augustus 2020

Octrooi bedrijfswaarde
Robbert Jan de Lang B

Robbert-Jan de Lang

Nederlands & Europees Octrooigemachtigde/Partner bij EP&C Patent Attorneys

Dit is een gastblog van Robbert-Jan de Lang. Hij adviseert bedrijven op het gebied van intellectueel eigendom en octrooistrategie.

Nu veel ondernemers in een financieel uitdagende tijd zitten, vind ik het belangrijk om stil te staan bij een vaak minder goed bekend deel van de waardering van bedrijven: de octrooiportefeuille. De verzameling octrooien van een bedrijf wordt te vaak onderschat tijdens faillissementen en overnames. Nou snap ik dat dit perspectieven zijn waar niemand graag over nadenkt, maar toch is het goed om realistisch en kritisch te zijn. Octrooien zijn enorm waardevol en vaak cruciaal voor het bestaansrecht van een bedrijf. Toch krijgen ze in zwaar weer niet altijd de aandacht die ze verdienen. Wat moet er anders en wat kunt u zelf doen vóór of tijdens een faillissement of overname?

Octrooien cruciaal voor succesvolle doorstart

Laat ik beginnen bij het probleem. Om een octrooi in stand te houden, betaalt u als ondernemer een jaarlijkse instandhoudingstaks. Op papier is dit een kostenpost, in realiteit is het een investering. Een curator zal hem misschien zo snel mogelijk willen wegsnijden, een ondernemer wil hem zo lang mogelijk blijven betalen. Zonder octrooiportefeuille is een doorstart voor de meeste innovatieve ondernemers namelijk zinloos.

We kunnen het vergelijken met de hamer van een timmerman. Een deurwaarder mocht die vroeger niet van de timmerman innemen. Ontneem je een bedrijf haar octrooien, dan doe je min of meer hetzelfde. Het kan een cruciaal gereedschap zijn voor een succesvolle doorstart of een goede verkoop.

Drie tips om waardeverlies na faillissement of overname te voorkomen

Gelukkig kunt u zelf een aantal dingen doen om in te spelen op deze realiteit. Met de volgende drie tips verkleint u op voorhand de kans op onnodig waardeverlies en vergroot u de kans op een doorstart of succesvolle verkoop.

  1. Breng het intellectueel eigendom van uw organisatie onder in een aparte holding.
  2. Schakel experts in om samen uw octrooiportefeuille te evalueren.
  3. Blijf de instandhoudingstaksen van belangrijke octrooien betalen.

1. Breng het intellectueel eigendom van uw organisatie onder in een aparte holding

Hierdoor vallen uw octrooien buiten de boedel tijdens een faillissement. Zo wordt het per definitie lastiger voor een curator om het intellectueel eigendom zomaar op te zeggen.

2. Schakel experts in om samen uw octrooiportefeuille te evalueren

Deze tip moet elke innovatieve ondernemer eigenlijk geregeld naleven. Veel van hen bouwen een portefeuille op, zonder kritisch te kijken naar de oudere octrooien. Vaak betalen ze daarom voor bescherming van innovaties die hen onderaan de streep niks meer opleveren. Het opgeven van die octrooien biedt financiële ademruimte. Dat geeft de mogelijkheid om te investeren in nieuwe octrooien of om bedrijfskosten te drukken.

3. Blijf de instandhoudingstaksen van belangrijke octrooien betalen

Zoals gezegd blijft een octrooi alleen geldig als u uw jaarlijkse taks betaalt. Zorg er dus voor dat dit, ook in het geval van financieel zwaar weer, blijft gebeuren. Als u dankzij de evaluatie weet welke octrooien onmisbaar zijn, kunt u een curator hiervan overtuigen. Blijft de taks betaald, dan blijft het intellectueel eigendom en de meerwaarde waar dat voor staat behouden voor het bedrijf.

Dan tot slot een bonustip die u tussen de regels door in alle drie de adviezen kon lezen: overleg uw situatie met een octrooigemachtigde, ook als u in zwaar weer komt. Octrooigemachtigden kunnen zelf contact opnemen met de curator om afspraken te maken hoe de portefeuille optimaal in stand is te houden. Wij kunnen aangeven op welke wijze octrooien die cruciale assets zijn, het best in stand gehouden kunnen worden. Het is ons dagelijks werk om dat inzichtelijk te maken en goed te verwoorden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ook een curator (en schuldeiser) tot dat inzicht komt en de meerwaarde van uw intellectueel eigendom niet wordt onderschat tijdens een faillissement of een poging tot doorstarten.

Zo belangrijk als octrooien zijn voor uw onderneming, zo overbodig kunnen ze lijken tijdens een faillissement. Anticipeer daarop en voorkom onnodig waardeverlies van datgene waar u zo hard voor heeft gewerkt.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.