Nieuws Financiën

Familiebedrijven als motor van de Overijsselse economie

Familiebedrijven in Overijssel krijgen gezamenlijke steun van de provincie, de hogescholen Windesheim en Saxion en werkgeversorganisaties VNO-NCW Midden en MKB Midden. Vandaag ondertekenen deze partijen in het provinciehuis van Zwolle een intentieverklaring, meldt de Stentor.

Frans Ebeltjes 24 november 2016

Economie 2016

De bijdrage van familiebedrijven aan de totale economie van Overijssel is van groot belang. Driekwart van alle bedrijven in dit deel van het land behoort tot de categorie familiebedrijven. Dat is hoger dan het landelijke percentage van 69 procent. Bijna de helft van de beroepsbevolking heeft een baan bij een familiebedrijf.

Provinciale steun

Voor economie-gedeputeerde Eddy van Hijum is het dus van belang dat de familiebedrijven ondersteund worden. Die steun uit zich met name op het gebied van bestuursstructuur en opvolging, twee onderwerpen die ingewikkeld kunnen liggen bij bedrijven in de familiesfeer.

Met provinciaal geld kunnen de bedrijven worden geholpen in hun zoektocht naar de beste oplossingen. "Belangrijk voor de ontwikkeling van de bedrijven en de werkgelegenheid in de regio", aldus Van Hijum. De provincie ontwikkelt ook een 'Jonge Bedrijfsopvolgingsregeling'.

Onderwijs

Dat hogeschool Windesheim een lectoraat Familiebedrijven heeft is zeker geen toeval. Al jaren wordt er onder leiding van lector Ilse Matser onderzoek gedaan naar de wijze waarop deze categorie bedrijven zich weet te handhaven. Familiebedrijven dragen enorm veel bij aan de continuïteit van het bedrijfsleven. Samen met Saxion gaat Windesheim minoren, onderzoek en projecten aanbieden voor zowel familiebedrijven als voor studenten.