Nieuws Financiën

Fon ten Thij gaat in gesprek over windpark Fryslân

Vrijdag is Fon ten Thij per direct benoemd tot gebiedscoördinator voor het windpark Fryslân, door de gemeente Súdwest-Fryslân, provincie Fryslân en ministerie van Economische Zaken schrijft het Sneeker Nieuwsblad. Windpark Fryslân wordt ontwikkeld in het IJsselmeer.

Van onze redactie 14 maart 2016

Windmolen1065

De komende twee maanden gaat Fon ten Thij via verschillende gesprekken de mogelijkheden en manieren inventariseren om in de toekomst met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden samen te werken. De resultaten van de gesprekken moeten leiden tot een duidelijk beeld over de behoefte om nauwer betrokken te worden bij windpark Fryslân.

In de gesprekken wordt gesproken over de lusten en lasten van het windpark en mogelijkheden om te profiteren van de komst van het windpark. Zo wordt er onder meer nagedacht over het oprichten van een omgevingsfonds. Het fonds kan dan ondersteuning bieden aan lokale initiatieven om de economie te stimuleren. Ook wordt er gekeken naar het eventueel vormen van een gezamenlijke agenda voor de lokale economie, recreatie en toerisme en de natuur. Tijdens de gesprekken gaat het niet over de keuze van plaatsing, de hoeveelheid en het soort windmolens.

Geïnteresseerden kunnen Fon ten Thij benaderen via zijn e-mailadres: windenergie@sudwestfryslan.nl