Nieuws Financiën

Metaalbedrijf vreest ondergang

De ondernemers van De Smidse Metaal aan de Westervoortsedijk in Arnhem vrezen nog altijd voor sluiting van hun bedrijf. De gemeente blijft vasthouden aan strenge regels tegen geluidsoverlast. Die regels acht de overheid noodzakelijk voor een goed leefklimaat voor de toekomstige bewoners van nieuwe huizen in de buurt. Dit bericht De Gelderlander maandag.

HARRY VAN DER PLOEG 7 maart 2016

Metaalfabriek omvallen

Kapitale investeringen om het lawaai binnen te houden kan de ondernemer niet betalen, zo benadrukt Steffani Bartels van het bedrijf. "Vorig jaar zomer kregen wij de toezegging van wethouder Ruimtelijke Ordening Alex Mink dat hij naar een oplossing zou zoeken, maar er is niets gebeurd. De strenge regels die we opgelegd krijgen, bleven hetzelfde. We konden niets anders doen dan een rechtszaak beginnen. We hebben in januari een zitting gehad bij de Raad van State in Den Haag. We wachten nog op een uitspraak."

Mink noemde De Smidse vorig jaar juli in de gemeenteraad 'een mooi bedrijf dat we willen behouden'. Hij dacht toen ook na over een compromis: een combinatie van maatregelen tegen geluidsoverlast bij De Smidse en isolatie van de huizen.

IsolatieDie isolatie is een gevoelig punt omdat ze veel geld kost en de gemeente mogelijk voor de kosten moet opdraaien. Mink verzet zich om die reden met hand en tand tegen de komst van een puinbreker bij sloperij Van Houtum Recycling op de werf aan de Leeghwaterstraat nabij de toekomstige woningen. Gedeputeerde Staten van Gelderland gaven op 14 juli vorig jaar echter groen licht voor de puinbreker. Het bedrijf maakte gebruik van een bestemmingsplan dat Arnhem nog niet had veranderd om dicht bij oprukkende woningbouw ongewenste ontwikkelingen tegen te houden.

Politici van PvdA en VVD vinden het vreemd dat Mink lange tijd tegenover de gemeenteraad bleef volhouden dat de provincie een stokje zou steken voor de puinbreker terwijl dit volgens de wet niet kon. Uit een brief van 2 juli van de Omgevingsdienst Regio Arnhem ODRA aan de Gelderse gedeputeerde Connie Bieze blijkt dat Arnhem de zaak allang had verloren. 'De provincie kan de vergunning niet weigeren ook al de gemeente tegen', gaf de ambtenaar aan. Uit de brief blijkt ook dat de ODRA zowel de gemeente als de provincie adviseert en met die twee petten op in een lastig parket kwam. De ambtenaar spreekt van 'een spagaat'. Politici van PvdA en VVD eisen opheldering en roepen Mink op om te kiezen voor overleg met de ondernemers. Mink reageert vanavond in de gemeenteraad.