Nieuws Financiën

MKB'ers lenen geld van vermogende bankklanten

Rabobank start een proef waarbij MKB'ers geld lenen van vermogende klanten van de bank. Voor ondernemers betekent dit een bredere toegang tot financiering. Vermogende klanten krijgen er een nieuwe investeringsmogelijkheid bij.

De Ondernemer 30 mei 2016

Rabobank nieuwe financiering

De proef loopt tot december. Deelnemers zijn Private-Banking klanten met een vrij belegbaar vermogen van minimaal€1 miljoen. Het minimale aandeel in een krediet van één onderneming is €100.000. De ondernemers die aan de proef meedoen bevinden zich in de groeifase en zijn op zoek naar een uitbreidings- of herfinanciering. Rabobank is voor de ondernemer het aanspreekpunt.

Aanvullende financieringsvormDeze vorm van ‘peer-to-peer lending’ is een aanvulling op bestaande financieringsvormen zoals regulier bankkrediet en crowdfunding. Rabobank bouwt een online platform (“Rabo & Co”) waarop ondernemers en Private Banking-klanten samenkomen. Ondernemers plaatsen daar hun financieringsaanvraag en Private-Banking klanten geven aan welke lening ze willen meefinancieren. Rabobank neemt in de proeffase zelf voor minimaal 50% deel in iedere financiering.

Toekomst“Deze manier van kredietverlening heeft de toekomst. Wij verwachten dat er grote belangstelling is onder onze klanten", zegt Rien Nagel, lid van de raad van bestuur. "Ondernemers zijn meer en meer aangewezen op alternatieve financieringsvormen. Dit heeft onder andere te maken met de strengere kapitaaleisen voor banken. Rabobank wil klanten met een goed bedrijfsplan optimaal ondersteunen met een financiering, maar zal deze steeds minder volledig via de eigen balans laten lopen. De particuliere klanten die meeparticiperen in de lening hebben dezelfde voorwaarden, zekerheden en rendement als de Rabobank en we delen naar rato de lasten als een ondernemer in betalingsproblemen komt. Samen uit, samen thuis dus.” Institutionele investeerders“De Rabobank is ooit opgericht om vermogende boeren te koppelen aan boeren die geld nodig hadden. Wat we nu gaan doen is vergelijkbaar: het geld gaat nu direct van de vermogende particulier naar de geld-behoevende onderneming. Rabobank blijft als intermediair en als belangrijkste participant de financiering beheren, maar zonder haar eigen balans volledig in te zetten. Als het platform succesvol is willen we het ook openstellen voor institutionele investeerders”, aldus Nagel.