Nieuws Financiën

MKB-Nederland: Ondernemer moet betere toegang tot krediet krijgen

Nederlandse ondernemers in het mkb ontvangen minder snel een banklening dan in andere landen uit de eurozone. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Volgens MKB-Nederland moeten er meer banken komen die juist deze groep ondernemers bedienen.

Redactie De Ondernemer | Foto: Pexels 11 juni 2019

Bank banking financiering ondernemer

Aan Nederlandse ondernemers wordt gemiddeld 16 procent minder vaak krediet verstrekt, zo berekende het CPB. Hoe het komt dat bedrijven in andere Europese landen zoveel beter af zijn kan het Centraal Planbureau niet helemaal verklaren, al kan het er iets mee te maken hebben dat de grote banken in ons land weinig concurrentie hebben.

Gat in de financiering

MKB-Nederland stelt dan ook vast dat Nederlandse ondernemers een betere toegang tot krediet moeten krijgen. ,,Niet voor niets heeft MKB-Nederland vorig jaar al bepleit dat de Volksbank in het financieringsgat voor kleine en middelgrote bedrijven springt, met name vanwege het relatief hoge afwijzingspercentage van kredietaanvragen tot 250.000 euro,’’ schrijft de organisatie in een persverklaring. Volgens MKB-Nederland blijven banken de belangrijkste financier van mkb-ondernemers, wat ook blijkt uit de recente Financieringsmonitor van het CBS. 63 procent van de leningen zou via de bank verstrekt worden.

Lees ook: Ondernemerskrediet nodig? Kijk eens wat verder dan alleen naar de bank

Nieuwe vormen van financiering

Het onderzoek van het CPB wijst er ook op dat veel mkb-ondernemers geen aanvraag doen bij de bank omdat zij ervan uitgaan dat zij toch geen lening kunnen krijgen. Ariën Bikker, senior-persvoorlichter van ABN Amro, is daar verbaasd over. ,,Voor ABN Amro is het mkb nog steeds een hele belangrijke doelgroep.’’ Wel merkt Bikker dat de eisen van ondernemers veranderen en dat zij vaker digitaal en snel een financieringsaanvraag willen doen. ABN Amro speelt hierop in met New10, dat ondernemers de mogelijkheid geeft online een lening aan te vragen.

Daarnaast zijn ook vormen van financiering in opkomst waaraan geen bank te pas komt, zoals crowdfunding. Voor MKB-Nederland is dat vooralsnog geen slechte ontwikkeling, omdat ondernemers zo meer te kiezen hebben. ,,Dat past ook bij de grote diversiteit in het ondernemerschap.’’