Nieuws Financiën

Noodlijdend Admiraal De Ruyter Ziekenhuis krabbelt overeind

Jeffrey Kutterink | Foto: Ruben Oreel 7 januari 2016

Adrzziekenhuis1065

Als ze in november 2014 aan de slag gaat in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, vindt ze flink wat lijken in haar kast. Al snel weet directeur Claudia Brandenburg dat 2014 een financieel drama is. Maar ze staat met de rug tegen de muur. Niets doen is geen optie, hard ingrijpen de enige keus, vertelt ze in een interview met de PZC.

Pas nu is duidelijk hoe groot het drama was: een verlies van 13,3 miljoen. Het sloeg een gat in de portemonnee van het ziekenhuis. Daarin zat eind van het dramajaar nog maar 6,6 miljoen euro. Te weinig vonden de banken. Brandenburg reorganiseerde, schrapte 100 banen en ging in de slag met zorgverzekeraars. Nu is er weer hoop.

Hoe kwam dat grote verlies?

"Er is een aantal oorzaken. Eén is dat we van zorgverzekeraars relatief laag betaald kregen voor de zorg die wij leverden. De contracten - voor mijn tijd gesloten - waren niet in het belang van het ADRZ. Ik wilde hogere prijzen. Een week geleden hebben we contracten afgesloten voor 2015, 2016 en 2017, waarbij de prijzen met minimaal drie procent omhoog zijn gegaan. Voorwaarde is dat ik het extra geld investeer in de zorg, zoals medische apparatuur en opleiden van personeel."

Ook heeft het ADRZ in 2014 meer zorg verleend dan ze vergoed kreeg.

"Het ADRZ wilde geen mensen naar ziekenhuizen buiten Zeeland sturen, omdat een verzekeraar op dat moment een operatie niet meer wilde vergoeden. Daar hebben we dus geld op toegelegd. We hebben nu afgesproken dat dat niet meer voorkomt."

Scheldezoom Farmacie - de apotheek die medicijnen levert aan ADRZ en ZorgSaam - is een blok aan uw been.

"De kosten en het financieel resultaat van de apotheek zijn zorgelijk. Dat vindt ook de accountant. Daarom is flink op de waarde afgeboekt. Daarnaast heeft de apotheek in 2012 meer gedeclareerd aan dure medicijnen voor kanker en reuma dan ze aan ADRZ heeft geleverd. De Nederlandse Zorgautoriteit doet daar nu onderzoek naar. We verwachten dat we 1,5 miljoen euro terug moeten betalen. Met de apotheek zoals die nu is (apart bedrijf in 's-Gravenpolder) lopen we grote financiële risico's. Daar wil ik van af. We overwegen apotheken terug te brengen naar de ziekenhuizen en de productie-afdeling te verkopen."

U schrijft dat u de invoering van een nieuw (duur) computersysteem op een laag pitje zet. Waarom?

"We wisselen nu intern - en met andere zorgverleners - patiëntinformatie uit met Chipsoft. In 2014 is gekozen voor nieuwe software van Epic; een goed systeem. Maar invoering kost veel mankracht en geld en dus stellen we dat uit. Bovendien is het handig als we hetzelfde systeem hebben als bijvoorbeeld ZorgSaam en Erasmus MC. Daarom zijn we ons aan het heroriënteren. Maar het moet wel te betalen zijn."

Dat gaat dus opnieuw geld kosten?

"Mogelijk. Tegelijk maak het voor een aantal werkzaamheden niet uit welk systeem je kiest, omdat je die toch zult moeten doen. We zullen iets moeten, want we willen volledig digitaal gaan werken. Dat komt de de veiligheid van patiënten ten goede."

U spreekt van een stijgende lijn in 2015. Waarop baseert u dat?

"In 2015 hebben we elke maand geld overgehouden, al is het niet voldoende. Met de contracten die we nu met de zorgverzekeraars hebben afgesloten, houden we vanaf dit jaar maandelijks wel genoeg over om het eigen vermogen weer op te bouwen. We hebben minimaal twee jaar nodig om er bovenop te komen. Ik heb er alle vertrouwen in en zet me er nog een paar jaar heel hard voor in."