Nieuws Financiën

Onderzoek: ondernemers willen investeren in groei

Het Nederlandse mkb staat er financieel goed voor: de verwachting is dat de omzet en de winst volgend jaar verder zullen aantrekken. Dat blijkt uit het SRA-BiZ-rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

De Ondernemer | Foto: unsplash.com 15 november 2017

Growth 2

Stijgende lijn

Al sinds 2016 blijkt de economische gezondheid te verbeteren. Ook de verwachtingen van volgend jaar laten een stijgende lijn zien: ondernemers gaan uit van een gemiddelde omzetgroei van 10 procent en een winststijging van 9 procent, zo blijkt uit het SRA-BiZ rapport. Dit rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 150.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ), en op recent onderzoek onder 645 ondernemers, de Mkb-branchescan.

De omzet neemt naar verwachting vooral toe in de branches logistiek, automotive en medische zorg. De winstprognose is in de logistieke sector, de industrie en de detailhandel opvallend sterk. Verder blijkt dat bedrijven met meer dan 100 fte op een veel sterkere omzetgroei rekenen dan kleinere bedrijven.

Lees ook: Minimaal 20 procent groei per jaar: zo pakken deze 4 ondernemers dat aan

Investeren in groei

Een financieel gunstig klimaat betekent voor veel ondernemers: investeren in groei. Een positieve ontwikkeling. De behoefte om te investeren is in de autobranche (11 procent) en de logistiek (9,6 procent) het sterkst.

Maar vooral voor micro-ondernemingen (1-10 fte) blijkt het lastig te zijn om aan financiering te komen. Zo noemt meer dan een derde van de ondernemers in detailhandel financiering als een van de belangrijkste bedreigingen voor het komende jaar. De autobranche zit daar zelfs nog boven: maar liefst 45 procent van de ondernemingen in deze sector voorzien problemen als het om financiering gaat.

Risicoprofiel

Een van de meest genoemde redenen waarom aanvragen door micro-ondernemingen worden afgewezen: het risicoprofiel is te hoog. Cijfers tonen echter aan dat deze beredenering lang niet altijd terecht is.

Uit de nieuwste PD-ratings van SRA-BiZ, een officiele berekening op basis van ruim 10.000 mkb-ondernemingen, blijkt dat de kredietwaardigheid in alle branches sterk is toegenomen in 2016. Bouwbedrijven met minder dan 10 fte scoren wat betreft kredietwaardigheid zelfs boven het gemiddelde van de bouw: maar liefst 81 procent is kredietwaardig voor banken. Het mkb-gemiddelde ligt op zo'n 79 procent.

Motor van de Nederlandse economie

Micro-ondernemingen kunnen dus minder investeren in groei, terwijl deze groep ondernemers in Nederland maar liefst 94 procent van het mkb vertegenwoordigd; de motor van de Nederlandse economie.

In Nederland moet de economische groei - veel meer dan in buurlanden - dus komen van micro-ondernemingen. Hoe minder micro-ondernemingen toegang hebben tot financiering, hoe meer de totale groei van de Nederlandse economie stagneert.

Wapenen

Omdat deze ondernemers vaak niet de middelen of de ervaring in huis hebben om een sterke financieringsaanvraag in te dienen, lijkt dit voor veel micro-ondernemingen onhaalbaar.

Hoe kunnen ondernemers ervoor zorgen dat zij wel in aanmerking komen voor financiering? ,,Ondernemers kunnen zich wapenen met een betere kwaliteit in de kredietaanvraag. De accountant kan hen hierbij als geen ander ondersteunen", vertelt Paul Dinkgreve, bestuursvoorzitter van SRA. Financiering is en blijft maatwerk, volgens Dinkgreve.

Problematiek

Behalve moeizaam toegang tot financiering, zien ondernemers het tekort aan vakkundig personeel ook als een sterke bedreiging voor 2018. Vooral de bouwsector (66 procent), de logistiek (53 procent) en industrie (52 procent) voorzien personele problemen.

Overheidsmaatregelen vormen voor de horeca en de medische de belangrijkste belemmering.

Kansen

Toch zijn er ook veel kansen voor ondernemend Nederland. Bijna 44 procent noemt efficienter werken als een belangrijke mogelijkheid. In de logistiek en de medische zorg is dit zelfs meer dan de helft. Tot slot verwachten ondernemers veel van samenwerken en netwerken (zo'n 34 procent). In de bouw, de horeca en medische zorg is men hier het meest positief over.