Nieuws Financiën

Op de fiets naar werk in Duitsland

Vanuit Enschede op de fiets naar je werk in Gronau of Ochtrup? Trek de F35 door over de grens en je bent er zo.

Van onze redactie 30 maart 2016

Fietssnelweg Frans Nikkels

20 minuten tot Industriegebiet Ost in Gronau, drie kwartier naar Gewerbepark Weinerpark in Ochtrup. Wie een beetje doortrapt, al dan niet op een elektrische fiets, rijdt vanuit Glanerbrug zo naar de Duitse bedrijventerreinen vlak over de grens. In theorie.

In de praktijk ontbreekt het aan een snelle, aantrekkelijke fietsverbinding met Duitsland. Zoals de fietssnelweg F35 in Twente, die op termijn Nijverdal met de Duitse grens bij Glanerbrug moet verbinden via een route met zo min mogelijk obstakels voor fietsers.

EerderAl eerder werd geopperd de F35 door te trekken naar Gronau en het bedrijventerrein aan het oostkant van de stad, waar nogal wat Nederlanders werken. Nu is zelfs het industrieterrein Weinerpark in Ochtrup in beeld, hemelsbreed op zo'n 13 kilometer vanaf de grensovergang in Glanerbrug.

De gemeenten Enschede, Gronau en Ochtrup slaan de handen ineen voor een haalbaarheidsstudie naar het meest optimale tracé tussen hun stadskernen en de beide bedrijvenparken. Ook moet duidelijk worden wat de aanleg van de Radschnellweg F35 door Duitsland gaat kosten.

Stimuleren"We zoeken een snelle en logische verbinding. Tegelijk mag het een landschappelijk mooie route zijn", licht Rik Schulte van de gemeente Enschede toe. "Het mooie is dat we niet zeggen: het houdt op bij de grens. Je verbindt een aantal economisch interessante gebieden met elkaar. Dit past goed bij het mobiliteits- en het duurzaamheidsbeleid van Enschede. De gemeente stimuleert het werken over de grens en wil ook dat mensen meer de fiets gebruiken en minder de auto."

KostenEnschede en Gronau zouden in eerste instantie alleen het tracé tussen de Noord Esmarkerrondweg en het Industriegebiet Ost onderzoeken. Op aandringen van de Euregioraad wordt nu het traject tot en met Ochtrup onder de loep genomen. De Euregioraad geeft 25.000 euro subsidie voor de studie. Nog eens 25.000 euro komt voor rekening van de drie gemeenten.

Het onderzoek wordt uitbesteed aan een extern adviesbureau. Twee Duitse en twee Nederlandse bureaus wordt gevraagd een offerte te doen. De bevindingen worden naar verwachting begin 2017 gepresenteerd.

Foto: Frans Nikkels