Nieuws Financiën

Overijssel investeert flink in MKB en techniek

De provincie Overijssel investeert de komende vier jaar in een betere aansluiting van het onderwijs op de (technische) arbeidsmarkt en het versterken van het MKB. Daarmee wil zij de regionale economie en de werkgelegenheid stimuleren.

Van onze redactie 9 juni 2016

Financieel Waslijn Geld Biljetten ANP

Het investeringsvoorstel ‘Versterken MKB en ondernemerschap’ werd woensdag goedgekeurd door de Provinciale Staten. Met het programma zet de provincie in op de ondersteuning van starters, het vinden en bieden van financieringsmogelijkheden en organisatorische innovatie. De daarvoor beschikbare 10 miljoen euro wordt vooral ingezet voor de ondersteuning van snelgroeiende bedrijven, familiebedrijven, zzp'ers en sociale ondernemingen.

Iedereen doet meeHet eveneens goedgekeurde investeringsplan ‘Iedereen doet mee’ is gericht op mensen die onvoldoende toegang hebben tot de arbeidsmarkt en het tekort aan technisch personeel. Om deze problemen aan te pakken investeert de provincie in het populairder maken van techniekopleidingen, grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en er komt er geld vrij voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.