Nieuws Financiën

Pijn en chagrijn bij Paradigit

Over tot de orde van de dag bij Paradigit, zo lijkt het. In ieder geval voor eigenaar Arjen de Koning. Na het faillissement van een deel van Paradigit kan hij zelf door met de beste winkels en het distributiecentrum. En geld verdienen met zijn andere activiteiten: de webshop van Paradigit, de digitale onderwijsproducten van Skool en zakelijke software en boekhandel Van Piere. Dat bericht het Eindhovens Dagblad.

Peter Scholtes | Foto: Jurriaan Balke 18 februari 2016

Paradigit arjen de koning distributiecentrum faillissement Skool

Kan dat zomaar? Ja, dat kan. De Koning heeft zijn bedrijf handig ge(her)structureerd. Bij het uitbreken van de economische crisis al knipte hij de onderneming verder in stukken. Het recht op de merknaam Paradigit bracht hij onder in een andere vennootschap, los van de winkels. Na een faillissement van de winkels zou hij daarmee voorkomen dat na een doorstart een ander ermee vandoor zou gaan. Voor een andere partij zijn winkels zonder de merknaam niet veel waard.

SchuldeisersCuratoren, die moeten zorgen voor een zo hoog mogelijke opbrengst voor schuldeisers en voor redding van zoveel mogelijk banen, konden zo niet om De Koning heen. De vraag is nog wel wie in welke mate pijn lijdt van het faillissement.

Van de schuldeisers is ING Bank met een lening van ruim 10 miljoen euro de grootste. De financier springt er goed uit. De bank had pandrechten op debiteurenvorderingen, inventaris en voorraden. De Koning betaalt als koper van de failliete boedel 4,5 miljoen euro voor de voorraden. Dat bedrag gaat rechtstreeks naar de bank. Ook ruim 8 ton die de failliete onderdelen tegoed hadden van debiteuren kan de bank innen.

TerugbetalingDe resterende miljoenen zijn voor de bank niet verloren. Voor terubetaling van de lening van 10 miljoen euro zijn ook andere, niet-failliete bedrijfsonderdelen van het concern van De Koning aansprakelijk. Zij dienen het resterende tekort aan te vullen.

ING Bank blijkt bovendien op 27 januari, toen het krediet van 10 miljoen werd opgezegd, te hebben bedongen vanaf dat moment recht te hebben op de opbrengst van de winkelverkopen. "Dat zie je vaker bij retailbedrijven die in problemen verkeren en uitverkoop houden", zegt één van de betrokken curatoren Jaap van der Meer van Turnaround Advocaten in Best.

BoedelkostenEen beetje pijn lijdt de bank nog wel. Van der Meer stelt in het faillissementsverslag dat 'na uitvoerig onderhandelen' met ING Bank een boedelbijdrage is overeengekomen van zo'n 240.000 euro. Dat bedrag betaalt de bank aan curatoren. Als een soort betaling voor werkzaamheden die zij ten gunste van de bank hebben verricht, zoals in dit geval de verkoop van de voorraden aan De Koning.

Afhankelijk van de hoogte van het bedrag blijft er dan ook geld over voor andere boedelkosten, zoals die van het UWV die tijdelijk de salarissen van Paradigit-medewerkers betaalt.

LeveranciersZo'n 3 miljoen euro aan schuld resteert voor voornamelijk leveranciers van goederen. Ook zij komen met de schrik vrij. Ze hebben geleverd onder zogenoemd eigendomsvoorbehoud. Dat betekent dat ze eigenaar blijven zolang hun goederen niet zijn betaald. De leveranciers sturen nu een factuur naar het nieuwe bedrijf dat de activiteiten voortzet. Hij stelt dat leveranciers 'beperkt' schade lijden.

De fiscus is wel duidelijk de klos. De belastingdienst had een vordering van 2,8 miljoen euro voor nog te betalen BTW. Daarvan komt vooralsnog maar 100.000 euro terug, die De Koning via een ander bedrijfsonderdeel moet betalen omdat de fiscus recht had op de inventaris van het distributiecentrum.

ChagrijnigEn wat is de schade voor De Koning zelf? Hij betaalt nog ongeveer 150.000 euro voor de inventaris van de winkels en voor goodwill. Op de waarde van de spullen van de V&D-shops die na het omvallen van V&D gesloten blijven, moet hij afschrijven. Schulden van zusterbedrijven bij de failliete onderdelen worden afgeboekt, stelt hij. De bedragen wil hij op dit moment niet weten. "Daar word ik alleen maar chagrijnig van."

Zijn kop gaat ook in het zand voor wat hij noemt het verlies aan waarde van 'het bedrijf dat er niet meer is'. Pijn die hij lijdt, speelt zich verder af op het persoonlijke vlak. De vennootschap waarmee hij Paradigit begon, is niet meer. Van trouwe medewerkers is afscheid genomen.

ReorganisatieDaarmee zijn we bij de grote verliezers van het faillissement dat De Koning verkoos na vijf jaar lang geld te hebben bijgepast vanuit andere bedrijven. Ruim 100 mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, voor wat De Koning betreft om te voorkomen dat ook andere bedrijfsonderdelen in de problemen zouden komen.

Had het anders gekund bij Paradigit, is de vraag aan voorzitter Paul Uittenbogaard van de ondernemingsraad. Ook hij verloor zijn baan. Hij wijst op de genomen initiatieven om de omzet op te jagen, en de reorganisatie van vorig jaar ten koste al van de helft van de filialen. "Voor ons gevoel hebben we gedaan wat we konden."