Nieuws Financiën

Politiek en AOV: collectief regelen of eigen verantwoordelijkheid?

Diverse politieke partijen willen de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering tijdens de komende verkiezingen weer op de agenda zetten. Wij hebben de verschillende visies uit de verkiezingsprogramma’s op een rij gezet.

Aurora Peters 14 januari 2017

Artikel 2 AOV foto 1065

VVD: baas over eigen verzekering “Ondernemers zonder personeel (zzp’ers) verdienen meer ruimte. Een groeiende groep mensen wil namelijk juist niet in dienst van een bedrijf zijn en begint daarom als zzp’er bewust voor zichzelf. Als je bewust kiest voor zelfstandigheid, moet je natuurlijk zo veel mogelijk ruimte krijgen. Want met minimale verplichtingen heb je maximale ruimte om te ondernemen. Als zzp’er moet je daarom ook zelf kunnen bepalen waarvoor en hoe je je wilt verzekeren. Voor wie dit zelf wil regelen, is er de zelfstandigenaftrek.”

PvdA: zzp’er beschermen met basisverzekering “Ook zzp’ers uit overtuiging hebben te maken met een zwakke onderhandelingspositie tegenover opdrachtgevers over tarieven en met kostbare arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wij willen hen meer zekerheden bieden.”

“We willen zzp’ers de bescherming bieden tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Er komt daarom een basisverzekering voor alle zzp’ers op basis van onderlinge solidariteit.”

CDA: één basisverzekering voor alle werkenden “In een eerlijke economie draagt iedereen bij aan collectieve regelingen en hebben alle werkenden recht op ondersteuning bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.”

“Eén basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid: De eerste stap naar een eerlijke arbeidsmarkt is de introductie van één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Zowel mensen met een vast als met een flexcontract dragen daar financieel aan bij en kunnen bij arbeidsongeschiktheid een beroep doen op deze regeling.”

GroenLinks: collectieve basisvoorziening op minimumniveau “Ook zzp’ers gaan zich verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en kunnen gemakkelijker voor hun pensioen sparen.”

“We maken vaste contracten aantrekkelijker. Voor tijdelijke contracten moeten werkgevers een hogere prijs betalen onder andere via hogere WW-premies. Ook flexwerkers krijgen recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag dat zij werken. In samenhang met aanpassing van fiscale faciliteiten komt er voor zzp’ers, op een minimumniveau, een verplichte collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid. Flexwerkers en zzp’ers kunnen gemakkelijker voor hun pensioen sparen.”

SP: verzekeren via de WIA net als werknemers “We voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw of de zorg voorkomt. Voor zzp'ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door een goede verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Zzp'ers kunnen zich daarbij verzekeren via de WIA, onder dezelfde voorwaarden als werknemers.”

ChristenUnie: verplicht verzekeren met een wachttijd van 8 weken “Zzp’ers krijgen een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering op minimumniveau. De WW wordt omgebouwd naar WOW: Werk-Opleiding-Werk met inzet van de transitievergoeding."

"Veel zelfstandigen zonder personeel (zzp) zijn nauwelijks verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of ziekte. Naast het feit dat dit grote risico’s met zich meebrengt, maakt dit zzp’ers ook goedkoper dan werknemers. Hierdoor ontstaat er een ongewenst, ongelijk speelveld op de arbeidsmarkt. De ChristenUnie is daarom voor een verplichte verzekering voor zzp’ers voor arbeidsongeschiktheid en ziekte – met een wachttijd van 8 weken – die een inkomen op het bestaansminimum garandeert. Zzp’ers kunnen zich bijverzekeren tot de hoogte van hun inkomen. Het treffen van een pensioenregeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van de zzp’er.”

D66: mogelijkheden uitbreiden om verzekeren makkelijker te maken “Wij willen dat het makkelijker wordt voor zelfstandigen om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en te sparen voor hun pensioen. Als ze dat zelf willen. Daarom breiden we de mogelijkheden voor zelfstandigen uit om deel te blijven uitmaken van het pensioenfonds waar zij in spaarden toen zij nog werknemer waren of tot een pensioenvoorziening toe te treden wanneer zij nooit werknemer waren. In de door ons gewenste evolutie van ons gehele pensioenstelsel wordt het sparen door zelfstandigen verder vereenvoudigd.”

Partij voor de Dieren: toegang tot een collectieve AOV “Het wordt voor zzp’ers eenvoudiger om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren. Zzp’ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.”

Gerelateerde artikelen:

Ondernemen en AOV: hoe zit het?

Hoogleraar sociaal verzekeringsrecht Mies Westerveld over een socialere regeling

5 alternatieven voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De bedenkers van het broodfonds en CommonEasy over georganiseerde solidariteit