Nieuws Financiën

Steun voor varkens- en zuivelboeren

Van onze redactie 3 februari 2016

Intensieve veeteelt varkenhouder varkens

Er is een akkoord bereikt over de besteding van 30 miljoen euro Europese steun aan varkensboeren en melkveehouders, zo schrijft RTV Drenthe.

Het geld wordt gebruikt voor de verduurzaming van de melkveehouderij en vitalisering van de varkenssector.

Verdeling10 miljoen gaat naar de melkveehouders voor betere prestaties op milieugebied, de aanpak van dierziekten, weidevogelbeheer en het laten grazen van koeien in de wei.

10 miljoen gaat naar de varkenshouders voor het verplaatsen van bedrijven die veel overlast veroorzaken, voor het meer marktgericht produceren en voor meer samenwerking.

De laatste 10 miljoen wordt geïnvesteerd om het stimuleren van het oplossen van het mestprobleem.