Nieuws Financiën

Strakke richtlijnen derivaten bij MKB-bedrijven

Het ministerie van Financiën neemt de regie over in de slepende kwestie rond rentederivaten bij mkb-bedrijven. Onafhankelijke deskundigen zullen strakke richtlijnen opstellen aan de hand waarvan banken moeten bepalen hoe ze hun klanten moeten compenseren. Dit meldde minister Dijsselbloem dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer, bericht De Volkskrant.

Eric van den Outenaar 2 maart 2016

AFM MKB

Tot nu toe lag de sturing bij toezichthouder AFM, maar die kreeg in december een tik op de vingers van Dijsselbloem. De toezichthouder "heeft onvoldoende ingegrepen", meldde de minister toen aan de Kamer. "Ik acht het niet passend dat de AFM het uniforme herstelkader vaststelt", meldde de minister dinsdag in zijn brief. De Autoriteit Financiële Markten heeft steekproefsgewijs gecontroleerd of de banken hun klanten in het midden- en kleinbedrijf (mkb) adequaat compenseerden, maar was in die controles te slap. Alle circa zeventienduizend derivatencontracten die de banken aan het mkb hebben verkocht worden daarom opnieuw tegen het licht gehouden.

Rentederivaten zijn complexe financiële producten die banken vroeger alleen aan grote bedrijven verkochten. Sinds 2007 hebben de financiële instellingen voor ongeveer 26 miljard euro aan deze derivaten aan de bakker op de hoek, autohandelaren en allerlei andere mkb-bedrijven verkocht. Ondernemers wisten vaak niet wat ze kochten en hebben grote verliezen geleden doordat de rente zo hard is gedaald.De financiële instellingen liggen in deze kwestie onder vuur omdat ze hun klanten slecht zouden hebben voorgelicht over de risico's van de derivaten. Vorig jaar liet de toezichthouder aanvankelijk weten dat banken goed bezig waren met het beoordelen. In december was het oordeel echter dat ze steken hebben laten vallen. Banken kijken vooral naar hun eigen belang, niet naar dat van de klant, aldus de AFM.

Lees het volledige artikel bij De Volkskrant.