Nieuws Financiën

Subsidie beschikbaar voor agrarisch erfgoed in Overijssel

Duizenden historische boerderijen en bijzondere bijgebouwen sieren het Overijsselse landschap. Door verlies van de agrarische functie verdwijnt dit erfgoed echter in rap tempo. Een nieuwe subsidieregeling voor agrarisch erfgoed in Overijssel, opgezet door vier boerderijenstichtingen in de provincie, moet dit tegengaan.

Van onze redactie 14 september 2016

Boerderij van het jaar

Stichting IJsselhoeven, Sallands erfgoed, Twentse erven en Maarkels Landschap maken zich hard voor behoud en herbestemming van deze historische boerenerven.

Met steun van de IJsselacademie en Monumentenwacht hebben de boerderijenstichtingen een subsidieregeling opgezet onder de titel Beleef het boerenerf(goed).

Karakter

,,Een klein steuntje in de rug helpt eigenaren vaak net even over de drempel om een karakteristiek element te behouden. In het bijzonder wordt de aandacht gevraagd voor bijgebouwen op het boerenerf. Deze opstallen zijn vaak kenmerkend voor de agrarische bedrijfstypen in de provincie, zoals de vaarschuren in de waterrijke kop, de karnhuisjes in Salland of de bakspiekers in Twente'', zo laten de betrokken partners weten.

40 procent

Boerderijeigenaren uit de hele provincie kunnen tot maximaal 40 procent van hun restauratiekosten vergoed krijgen, met een maximum van 3000 euro. De aanmeldingstermijn loopt tot 15 november 2016. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.