Nieuws Financiën

TSN verzorging en verpleging blijft gewoon komen

TSN keert met zelfsturend wijkteam van veertien verpleegkundigen en verzorgenden terug in Hengelo.

Anne Velthausz | Foto: Annina Romita 20 april 2016

Tsn verpleging annina romita

Rond het moment dat het doek definitief valt voor de huishoudelijke tak van TSN, nemen de wijkverpleegkundigen en verzorgenden IG van TSN hun intrek in het gezondheidscentrum aan de Isaac da Costastraat, in Groot Driene.

Het wijkteam vertrok in september vorig jaar vanuit Hengelo naar het kantoorpand van TSN in Enschede. "We moesten uit ons vorige pand aan de Bornsestraat vertrekken en konden toen niet zo snel een geschikte locatie in een wijk in Hengelo vinden", verduidelijkt Chantal van Goor (40), regisserend wijkverpleegkundige van het TSN- team in Hengelo.

Verpleging en verzorging"Ja, we bestaan nog steeds", zegt ze. "Bij veel mensen bestaat het idee dat TSN helemaal failliet is. Wij krijgen daar veel vragen over. Dan zeggen we: 'Maak je geen zorgen. Wij blijven gewoon komen, hoor'. We leggen dan uit dat alleen de tak huishoudelijke hulp failliet is, en niet de tak verpleging en verzorging. Dit is een aparte bv van TSN."

"De huishoudelijke hulp wordt betaald door de gemeenten", vervolgt Van Goor. "De organisaties die deze huishoudelijke hulp leveren hebben te maken met aanbestedingen en voortdurend wisselende tarieven. Wij hebben dat niet. Wij houden ons bezig met verzorging en verpleging van cliënten en deze zorg wordt betaald door de zorgverzekeraar."

Veelbewogen jaarDe zorgverleners van het Hengelose wijkteam kijken terug op een bewogen jaar. "We hebben afscheid moeten nemen van heel veel medewerkers op het hoofdkantoor en van de huishoudelijke hulpen die zijn ontslagen", zegt Chantal van Goor. "Wij waren één grote familie. Ik heb vaak gedacht: ik mag blijven, jij moet gaan. Dat is lastig. Gelukkig zijn de huishoudelijke hulpen in Hengelo bijna allemaal overgenomen door andere zorgaanbieders van huishoudelijke hulp. En het is fijn dat velen kunnen blijven werken bij de cliënten voor wie ze al werkten."

ZorgMensen die zorg nodig hebben worden naar het wijkteam van TSN verwezen via het ziekenhuis of door een fysiotherapeut. "Ze kunnen ons ook zelf bellen", zegt Chantal van Goor. "Ik ga dan in gesprek met de cliënt en mantelzorgers, stel de indicatie en regel dat de mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben."

Het wijkteam van TSN werkt voor een groot deel zelfsturend, naar het voorbeeld van Buurtzorg. Van Goor: "Iedereen in ons team heeft er een taak bij, zoals de pr of bijscholing. Als regisserend wijkverpleegkundige ben ik eindverantwoordelijk voor de inhoud van de zorg en de kwaliteit. Als wij vragen hebben, kunnen we terecht bij het supportteam van TSN. Dit team, bestaande uit ongeveer veertig mensen, blijft bestaan na het faillissement."

ConcurrentenTSN is een kleine speler in de markt van verpleging en verzorging. De grootste zorgaanbieder in Hengelo is Carintreggeland. Daarnaast zijn Zorggroep Manna, Trivium Meulenbelt, Buurtzorg en BTK Zorg actief. "Ja, dat zijn onze concurrenten", beaamt Chantal van Goor. "Maar wij gaan uit van onze eigen kracht en kwaliteit en staan ook open voor samenwerking. Bijvoorbeeld als het gaat om het rijden van nachtroutes. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: het zo goed mogelijk zorg verlenen aan cliënten. Onze huishoudelijke hulpen waren onze ogen en oren en wezen cliënten op ons wijkteam. Dat missen wij nu. Toch hopen we dat we gaan groeien nu we weer zichtbaar zijn in Hengelo."

BijzonderElke thuiszorgorganisatie heeft zijn eigen bijzondere inbreng, zegt Irene Pater (49), verzorgende IG en pr-vrouw van het wijkteam. "Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld prettig om hulp te krijgen van Zorggroep Manna, vanwege de christelijke achtergrond van die organisatie. Ons sterke punt is dat wij kleinschalig zijn en werken met een vast basisrooster. We komen met maximaal drie mensen bij een cliënt. Dat vinden mensen heel prettig. Als ik wegga bij een cliënt, zeg ik: 'Morgen komt Astrid'. Een derde collega komt als wij allebei niet kunnen. Alleen als een cliënt zes keer op een dag zorg nodig heeft, ziet hij meer dan drie verpleegkundigen op een dag."

ComplexHet aantal kwetsbare ouderen dat hulp nodig heeft neemt toe. En de zorg die ze nodig hebben wordt complexer, constateren de wijkverpleegkundigen. "Dat komt doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen. Ze kunnen niet meer terecht in een verzorgingshuis. Ook mensen die dementeren blijven langer thuis wonen."

Ze houden van hun werk. "Het is heel divers. Het mooie is dat je een band opbouwt met cliënten", zegt Irene Pater. "Vaak moeten mensen een drempel over voor ze hulp vragen. Een man van 40 jaar met een lichamelijke handicap vond het moeilijk om geholpen te worden bij het douchen. Nu vindt hij het fijn dat hij hulp krijgt."