Nieuws Financiën

Wethouder wil snel rond de tafel over Zwolse binnenstad zonder V&D

Wethouder René de Heer gaat op korte termijn in gesprek met Citycentrum en met de stakeholdersvereniging Broeren- kwartier over hoe nu verder moet na het definitieve faillissement van V&D.

Olger Koopman | Foto: Emiel Muijderman 18 februari 2016

Vend emiel muijderman

Op dit moment telt voor hem echter vooral de compassie met en de zorg voor de medewerkers die hun baan zijn kwijtgeraakt.

"Verder is het natuurlijk een gegeven dat we geen eigenaar zijn van de panden in het gebied. Waar we wel over gaan is de openbare ruimte en het - breed gedeelde - inzicht dat een goed functionerende binnenstad voor alle betrokkenen van essentieel belang is."

Ondersteuning"We ondersteunen ondernemers nu al via onze inspirator Rhoda van Eeden, we kijken hoe we regels anders kunnen toepassen en hoe cofinanciering ingezet kan worden om initiatieven van ondernemers te ondersteunen", aldus de wethouder.

De boel 'platgooien' en opnieuw beginnen is in elk geval geen optie. "Het gebied is in handen van meerdere eigenaren, met elk verschillende belangen. Zij zijn in gesprek met elkaar en met ons over de toekomst van het gebied op de langere termijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat dat betekent voor de bestaande bouw."