Nieuws Financiën

Wijzigingen aftrekposten bedrijfsmiddelen en S&O

BusinessCompleet 4 januari 2016

Aftrekposten2016veranderingenboekhoudingfiscaal1065

Ook in 2016 heb je als ondernemer vele posten waarop je kunt afschrijven. Bekende regelingen als de Vamil en de KIA voor (duurzame) bedrijfsmiddelen en voor innovatie als de WBSO zijn gewijzigd per 1 januari. Met welke wijzigingen krijg je te maken?

Vamil De Vamil biedt de mogelijkheid de investeringskosten willekeurig af te schrijven en geldt voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Milieulijst (investeringen in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu). De Vamil kan worden toegepast op 75 procent van de aanschaffings- en voortbrengingskosten, verminderd met de restwaarde. De overige 25 procent volgt het reguliere afschrijfregime. In totaal kan voor niet meer dan € 25 miljoen aan investeringen willekeurig worden afgeschreven. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) De belastingplichtige die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kan een bedrag van de winst over dat jaar aftrekken. De staffel is als volgt:• Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar van niet meer dan € 2.300 bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 0 euro • Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar van meer dan € 2.300 maar niet meer dan € 56.024 bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 28 procent van het investeringsbedrag. • Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar van meer dan € 56.024 maar niet meer dan € 103.748 bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek € 15.687 • Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar van meer dan € 103.748 maar niet meer dan € 311.242 bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek € 15.687, verminderd met 7,56 procent van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 103.748 te boven gaat. • Investeer je meer dan € 311.242 is de KIA 0 euro. Energie-investeringsaftrek (EIA) Het percentage voor de EIA bedraagt 58,0 procent (was 41,5 procent). De EIA is van toepassing op investeringen waarvan het investeringsbedrag hoger is dan € 2.500 (€ 2.500). Als bedrag aan energie-investeringen wordt ten hoogste in aanmerking genomen € 120 miljoen (€ 119 miljoen). Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen. Investeringen kunnen voor zowel de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) als de EIA in aanmerking komen. Heeft de ondernemer gekozen voor de EIA, dan komt de investering niet tevens in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Milieu-investeringsaftrek (MIA) De MIA geldt voor ondernemers en bedrijven die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Milieulijst (investeringen in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu). Hieronder kunnen tevens worden begrepen de kosten van een milieuadvies De MIA bedraagt in 2016: • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie I 36 procent; • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie II 27 procent, • voor milieu-investeringen die behoren tot categorie III 13,5 procent.De MIA is van toepassing op investeringen waarvan het investeringsbedrag hoger is dan € 2.500. In totaal kan voor niet meer dan € 25 miljoen aan investeringen in aanmerking worden genomen. Investeringen kunnen voor zowel de KIA als de MIA in aanmerking komen. Heeft de ondernemer gekozen voor de EIA, dan komt de investering niet tevens in aanmerking voor de MIA. Integratie RDA en S&O-afdrachtvermindering (WBSO) De kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) die eerst onder de RDA vielen, komen met ingang van 2016 onder het regime van de S&O-afdrachtvermindering. Er gelden twee schijven met een voordeelpercentage van respectievelijk 32 en 16 procent (was 35 procent en 14 procent), afhankelijk van de totaal gemaakte S&O-kosten. De grens tussen de eerste en de tweede schijf ligt bij € 350.000 (€ 250.000) aan gemaakte kosten. Het verhoogde starterspercentage van de eerste schijf blijft bestaan en gaat van 50 naar 40 procent. Het plafond vervalt (was € 14 miljoen). Lees verder op BC.nl