Nieuws Financiën

XL Park Almelo kan eindelijk oogsten

Na tien jaar kommer en kwel heeft XL Park diverse obstakels geslecht. Directeur Jan Geerdink verwacht nu te kunnen oogsten.

Van onze redactie 21 september 2016

Jan geerdink almelo xl park bert kamp

Eindelijk kan Eurol uit Nijverdal beginnen met de bouw van een nieuwe fabriek. Het moet het startsein zijn van een nieuw begin voor het noodlijdende bedrijvenpark tussen de A35 en het Twentekanaal. Op het deel langs de snelweg vestigden zich weliswaar Timberland, Vivochem, Madison, Looms en Buiting, maar de uitgifte van kavels bleef ver achter bij de verwachtingen. Gevolg is dat provincie en deelnemende gemeenten Enschede, Hengelo, Borne en Almelo er jaarlijks veel geld op moeten toeleggen. In totaal is bijna 110 miljoen euro geïnvesteerd om 180 hectare aan grond te verwerven en de infrastructuur aan te leggen. Van de 122 hectare bedoeld voor bedrijven, is nog slechts 12 procent uitgegeven.

Obstakels

Jan Geerdink is sinds twee jaar door de gemeente Enschede gedetacheerd om de kar te trekken. De voormalige directeur van Polaroid heeft vooral veel energie moeten steken in het slechten van obstakels. Maar met de bezwaarmakers is een akkoord bereikt. Hun woningen en opstallen worden overgenomen en ze krijgen een andere plek in de omgeving aangeboden. Over bedragen doet Geerdink geen mededelingen. "Als je in den minne schikt, moet je altijd water bij de wijn doen."

Stimuleringspot voor werkgelegenheid

Voor XL Park wordt, als gemeenteraden en provinciale staten instemmen, een stimuleringspot gevuld met 12 miljoen euro. "We kunnen bedrijven dan een bijdrage voor opleiding van toekomstig personeel in het vooruitzicht stellen. Dit terrein is opgezet met het doel meer werkgelegenheid te creëren voor onder andere mensen met een lagere opleiding. Daar zijn er veel van in Twente. Verder kunnen we het fonds gebruiken voor investeringen in duurzaamheid en betere infrastructuur."

Opzet

Aan de aanvankelijke opzet van 2006 is wel iets veranderd. "De economische situatie is nu zo dat je vooral wilt focussen op logistiek. Daar zit momenteel de groei. Dit terrein heeft met de ligging aan kanaal en snelweg uitstekende kansen."

Volgens Geerdink is hij in gesprek met 'zeer serieuze kandidaten'. "Daar heeft Port of Twente een belangrijke rol in gespeeld. En op het moment dat de kranen van de containerterminal draaien en er gebouwd gaat worden, ontstaat er positieve energie. Die zetten ook andere zaken in beweging."