Nieuws Financiën

Zeeland steekt geld in opknappen bedrijfszones

De provincie steekt ruim zes ton in het opknappen van verouderde bedrijventerreinen. Het gaat om Terneuzen-Zuid (Koegorsstraat),Handelspoort in Terneuzen en de Paasdijkweg in Poortvliet.

Rolf Bosboom | Foto: Thinkstock 18 januari 2017

Geldthinkstock

Het provinciebestuur hecht er veel waarde aan dat gedateerde bedrijventerreinen weer levendige gebieden worden. Daarmee verbetert het vestigingsklimaat van Zeeland.

Subsidie

Vorig jaar is daarom een subsidieregeling in het leven geroepen: het Fonds Impuls Bedrijventerreinen. Gemeenten kunnen daar een beroep op doen, als ze aan de eisen voldoen. De eerste subsidieronde leverde zeven aanvragen op: drie van de gemeente Tholen, twee van Terneuzen, een uit Goes en een uit Vlissingen. De aanvragen uit Goes en Vlissingen zijn voorlopig afgewezen, omdat ze nog niet zijn opgenomen in een regionaal bedrijvenprogramma.

Ook twee Thoolse projecten voldeden niet aan de voorwaarden. Tholen krijgt wel ruim 180.000 euro voor de Paasdijkweg in Poortvliet. Daar worden vervallen bedrijfsloodsen gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.

Infrastructuur

In Terneuzen zijn twee projecten gehonoreerd. Naar bedrijventerrein Terneuzen-Zuid in de Koegorspolder gaat 308.000 euro. Daar wordt het beoogde veiligheidsoefencentrum beduidend minder groot dan verwacht. Het is de bedoeling het vrijkomende gebied opnieuw in te richten, zodat het geschikt wordt voor reguliere bedrijven. Op bedrijventerrein Handelspoort, in de kern van Terneuzen, wordt de infrastructuur verbeterd.

De provincie draagt daar bijna anderhalve ton aan bij. De provincie is aangenaam verrast door de animo voor de regeling. Dit jaar volgt dan ook een tweede ronde. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar.