Nieuws Marketing

Aandacht voor winkelstraten in Oldenzaal

CDA vraagt college om na te denken over andere looproutes in omliggende straten van de Vijfhoek.

Van onze redactie 22 januari 2016

Winkelstraat stockpixabay

De gemeente Oldenzaal, Unibail Rodamco en WBO-wonen hebben elkaar hebben gevonden in een toekomstplan voor het zieltogende winkelcentrum In den Vijfhoek. De plannen zien er op het eerste oog prima uit en de hoop van veel ondernemers is gevestigd op een snel verloop van de procedures, zodat er eindelijk vaart kan worden gemaakt om hun winkelcentrum toekomstbestendig te maken.

Iedereen blij, zo lijkt het, maar de Oldenzaalse raad zal zich eerst nog moeten buigen over de plannen. Het CDA in de stad heeft het college in een open brief gevraagd bij de verdere planvorming rekening te houden met ondernemers die niet in de Vijfhoek of de Driehoek actief zijn.

CDA maakt zich zorgenBij monde van fractievoorzitter Maaike Rödel spreekt het CDA haar zorgen uit over de voorwaarden die door hoofdinvesteerder Unibail Rodamco zijn gesteld. De afsluiting van de entree van de Vijfhoek aan de Deurningerstraat is voor de christendemocraten een forse ingreep. ‘Het uitgangspunt moet zijn dat ondernemers in de Deurningerstraat, Grotestraat en Steenstraat niet de dupe mogen worden’, zegt Rödel in haar brief.

VruchtenOok deze winkeliers moeten volgens het CDA de vruchten kunnen plukken van de revitalisering van het oude winkelcentrum. ‘Deze winkelstraten kunnen hun eigen functie behouden en er kunnen functies aan worden toegevoegd, zoals wonen’, denkt het CDA. De partij ziet daarbij voor de gemeente een belangrijke rol weggelegd. Zij vindt dat het college in overleg moet treden met de ondernemers uit bovengenoemde straten om wensen in kaart te brengen.

LooproutesDe fysieke afsluiting van de entree van de Vijfhoek aan de Deurningerstraat is volgens het CDA een zeer ingrijpende maatregel, die grote effecten heeft op de looproutes door de binnenstad. ‘En dat kan dus veel gevolgen hebben voor winkeliers in de drie straten. Er is gesproken over de looproutes in het kernwinkelgebied en daarin bevinden zich straks twee aantrekkelijke, overdekte winkelcentra. Wij pleiten dan ook voor aanpassing van de beoogde looproutes. Ook willen we een tweede zogenaamde achtje creëren (logische looproute die in veel centra wordt gehanteerd). Vanuit de parkeerterreinen het kernwinkelgebied optimaal bereikbaar te maken langs een aantrekkelijke looproute en we willen een verbetering van de Langestraat.’

Ook wil het CDA betere bewegwijzering vanaf alle parkeerplaatsen en wil het graag de nadruk leggen op oud-Oldenzaal.

Foto: Pixabay