Nieuws Marketing

Bedrijven tuk op miljoenen waterschap

Als vliegen op de stroop kwamen aannemers en adviesbureaus gisteren naar de eerste 'Marktdag Waterschappen' in Zwolle. Allemaal willen ze een graantje meepikken van de 500 miljoen aan opdrachten die de zeven waterschappen in het oosten en midden van het land de komende twee jaar aanbesteden.

Van onze redactie 23 januari 2016

Water stockpixabay

De Marktdag is een nieuw initiatiefwaarmee de waterschappen meer openheid willen geven over hun plannen. Nieuw ook voor de marktpartijen, die niet met de verwachte honderd belangstellenden kwamen opdraven, maar met ruim vierhonderd man, allemaal in de hoop uit de ruif mee te kunnen eten. Het organiserende nieuwe fusiewaterschap Drents en Overijsselse Delta (DOD) werd erdoor verrast en moest in de haast niet een, maar twee marktdagen organiseren.

"We willen een goede verbinding met marktpartijen opbouwen", zegt organisator Jan Put, hoofd afdeling project realisatie van DOD, het waterschap dat per 1 januari ontstaan is uit de fusie van Groot Salland en Reest&Wieden. "Deze markt is een gebaar naar het bedrijfsleven, maar werkt ook twee kanten op; de bedrijven krijgen informatie over de plannen van de waterschappen en de waterschappen kunnen met de bedrijven in gesprek. Daaruit hopen we uiteindelijk tot de beste duurzame deals te kunnen komen."

Voor de komende twee jaar gaat het nog om 500 miljoen voor de zeven schappen, maar dat wordt in de jaren daarna een veelvoud als alle werken in het kader van het Hoog Water Beschermingsprogramma in de aanbestedingsfase komen.

Beste plan"Een mooi initiatief", stelt Jan-Willem Bulters, directeur van de NTP Infra groep, die ook een kantoor in Hattem heeft. "Tot nu toe waren de waterschappen nooit zo open. Nu kunnen de bedrijven zich breed oriënteren op wat komen gaat en ook persoonlijke contacten leggen. Het biedt ook mogelijkheden voor bedrijven om wellicht mee te praten in de voorbereiding, zodat uiteindelijk het beste plan uitgevoerd kan worden. Dat is goed voor alle partijen."

Herman Dijk, beoogd dijkgraaf van het fusiewaterschap DOD, maakte duidelijk dat er sprake is van onderling begrip en vertrouwen, maar dat daarnaast blijvend scherp moet worden toegezien op het opstellen van goede contracten.

Foto: Pixabay