Nieuws Marketing

'Beleving' is wél heel belangrijk in Terneuzen

Een Terneuzense barometer moet aangeven of de gemeente en ondernemersorganisaties goed bezig zijn met opwaardering stad. Dat bericht de PZC.

Wout Bareman 16 februari 2016

Omoda schoenenzaak terneuzen noordstraat winkelgebied

Met evenementen en koopzondagen - kortom: met 'beleving' - trek je geen extra mensen naar je stad en voorkom je zeker geen winkelleegstand. Het is een stelling van Wouter Vermeulen van de Nederlandse Raad voor de Winkelcentra.

Wethouder Jack Begijn (midden- en kleinbedrijf) van Terneuzen kan er weinig mee. "Natuurlijk is 'beleving' een belangrijk aspect. We zetten daar samen met Citymarketing en Bizzy ook nadrukkelijk op in. Neem ouderen, die de binnenstad bezoeken. Die vinden extra activiteiten vaak heel leuk. Trouwens, ook veel andere mensen én zuiderburen komen daar op af. En wat dacht je van de aantrekkingskracht van de Scheldeboulevard. Ook daar spelen we op in. Die bezoekers moeten ook de binnenstad in wandelen om een hapje te eten en winkels te bekijken."

VersnipperdBegijn heeft zich als wethouder ten doel gesteld de huidige leegstand van het winkelbestand terug te dringen. Dat probeert hij samen met ondernemerskoepel Bizzy Stad Terneuzen en Citymarketing Terneuzen. "Er zijn allerlei initiatieven, maar die zijn nog teveel versnipperd naar mijn zin. Daarom wil ik dat er een Terneuzense barometer wordt ingesteld, die aangeeft of we op de goede weg zijn of even pas op de plaats moeten maken of bij moeten sturen."

Daarbij helpt ook een consumentenonderzoek, dat een mooie aanvulling kan zijn op het eerdere imago-onderzoek. "Specifiek voor Terneuzen kunnen we zo een precies beeld krijgen van de bezoekers en de doelgroepen."

Leuke impulsHij heeft voor zichzelf een groot aantal speerpunten geformuleerd, die de Noordstraat en Havenstraat in het stadscentrum veel aantrekkelijker kunnen maken. Begijn is tegenstander van uitbreiding van het aantal vierkante meters winkelruimte voor detailhandel. Daarom wordt op de Kop van de Noordstraat en Nieuwstraat-zuid ook nauwelijks ruimte voor winkels gerserveerd.

Begijn is het eens met specialist Wouter Vermeulen dat er meer senioren in of rond het centrum moeten komen wonen. Ouderen bezoeken nog winkels en doen niet of nauwelijks aan online-shoppen. De wethouder ziet de bouw van een kleine veertig seniorenappartementen tegenover de huidige bibliotheek wat dat betreft als een leuke impuls. Hij wil dat de openbare ruimtes worden opgeknapt (kauwgom, graffiti weg) en hanteert daarbij drie trefwoorden: schoon, heel en veilig.

ZondagopenstellingEr wordt ook met de 150 eigenaren gepraat over toekomstig gebruik van hun winkelpand. Bij leegstand zouden ze tijdelijk ingevuld kunnen worden tegen schappelijke huurprijzen door bijvoorbeeld starters.

En tenslotte wordt er weer gepraat over permanente zondagopenstelling van de winkels. Blokker, Bomont, C&A, Action en Bakker Bart spraken zich daarover vorige week positief uit. Maar er zijn ook veel tegenstanders.