Nieuws Marketing

Binnenstad Zwolle zoekt naar eenheid

Ondernemers in de Zwolse binnenstad willen een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) opzetten. De initiatiefnemers zijn nog zeer terughoudend met informatie, omdat een eerdere poging om tot een ondernemingsfonds te komen in 2011 jammerlijk mislukte.

Van onze redactie 19 januari 2016

Zwolle centrum ANP

Dat er gezocht wordt naar een eenheidsbeleid voor de binnenstad is al wel bekend, evenals het feit dat er een werkgroep is samengesteld met mensen vanuit retail, horeca, onderwijs, gemeente en ondernemersvereniging Citycentrum. Maar inhoudelijk wordt er nog radiostilte in acht genomen en acteert de werkgroep op kousenvoeten.

Obstakel Reden voor die voorzichtigheid is het roemloze einde van het eerdere initiatief, dat voorzag in de vorming van een ondernemingsfonds. Dat is bindend voor alle ondernemers als er een meerderheid is. Iedereen moet dan meebetalen aan voorzieningen en activiteiten die weer ten goede komen aan het gehele winkelgebied. Zo kan het gratis meeliften worden voorkomen van ondernemers die niet betalen. Ondanks dat nobele doel zag de meerderheid het in 2011 niet zitten. Het verplichte karakter en de mogelijke aanstelling van een betaalde manager bleken een te groot obstakel.

Geen informatie Peter Pels, voorzitter van ondernemersvereniging Citycentrum: "Zolang we nog niet op de meeste vragen een goed antwoord kunnen geven, gaan we geen informatie over het Zwolle Fonds naar buiten brengen. De kans op misverstanden en informatie die later weer bijgesteld moet worden, is dan te groot."

Verwijderen van graffitiWaar ondermeer over gepraat wordt, is wat het Zwolle Fonds allemaal gaat doen en regelen. Te denken valt aan zaken als feestverlichting, verwijderen van graffiti en voorzieningen om het winkelgebied aantrekkelijker te maken. Een dure manager komt er in ieder geval niet.

'Light-versie'Een BIZ is een soort 'light-versie' van een ondernemingsfonds, maar wel nog met een verplichting om mee te doen als er een meerderheid is. Ook hier gelden wettelijke regels. Daarom stelt de gemeente ook de nodige eisen. Een daarvan is dat er een draagvlakmeting wordt gehouden. Pels verwacht dat dat ongeveer in de periode april/mei kan gebeuren. Pas daarna kunnen er verder stappen worden gezet en kan het tot stemming komen.

Diezerbrink in zijn sas met BIZOndernemers in het winkelgebied Thomas a Kempisstraat, Diezerkade, Brink en Vechtstraat zijn met hun BIZ net een tweede periode van vijf jaar begonnen. Ze opereren nu onder de naam 'Diezerbrink', om zich te onderscheiden van Diezerpoort (bij Albert Heijn).

Schoon, heel en veilig winkelgebiedLucien van Rossum,voorzitter van de ondernemersvereniging: "Ons doel is een schoon, heel en veilig winkelgebied en via de BIZ kunnen we daar goed aan werken. Onder andere worden via de BIZ dingen gerepareerd, wordt de afvoer van vuil geregeld, graffiti verwijderd, bloembakken in de zomer geplaatst en zijn er steeds aanvullende activiteiten om bijvoorbeeld overlast door sneeuw en gladheid te voorkomen."

Binnen de BIZ Diezerbrink betalen de ondernemers een bedrag dat gebaseerd is op de WOZ-waarde van hun bedrijfspand: tussen de 150 en 450 euro per jaar.

Foto: ANP