Nieuws Marketing

Deventer wil zich profileren als duurzame maakstad

Een stevige delegatie vertrekt 9 juni naar het Noorse Bergen voor de Internationale Hanzedagen, die daar dan tot 12 juni worden gehouden. Naast vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de gemeente gaan ook een docente en drie leerlingen van Etty Hillesum Lyceum-Het Vlier mee.

Rudi Hofman 23 mei 2016

Ambacht stock

In Noorwegen wil Deventer zich profileren als duurzame maakstad (energie en technologie) en waterstad ( ruimte voor de rivier en bedrijfsgebied aan de IJssel). Het gaat hier concreet over de Poort van Deventer, het gebied tussen de IJssel en de Zutphenseweg, van de A1 tot het Akzo- en Essentterrein en de haven. Een gebied met volgens de gemeente veel economische potentie.

ZakendoenDoel van het bezoek is ook bedrijven uit andere Hanzesteden te verleiden om zaken te doen met bedrijven uit Deventer. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor Harry Webers, voorman van De Nieuwe Hanze. Hij is gastspreker tijdens een business seminar.

Volgend jaar zijn de Hanzedagen in Kampen. Overijssel neemt in overleg met Kampen de organisatie van een deel van de onderwerpen voor haar rekening (economie, water en toerisme) en werkt daarbij samen met andere steden als Deventer en Zwolle.