Nieuws Marketing

Droom van vrijwilligers Sterrenwacht Nijverdal komt uit

De vrijwilligers van de Sterrenwacht in Nijverdal hadden een aantal dromen. Het leek een utopie om een mooie koepel, een planetarium en een instrumentarium toe te kunnen voegen aan het bedrijf vanwege de bescheiden kas. Subsidie maakte het echter allemaal mogelijk.

Van onze redactie 12 mei 2016

Sterrenwacht Nijverdal Andre Zwiers

"We zijn ontzettend trots op onze mooie sterrenwacht," vertelt secretaris en sterrenliefhebber Cor Kolthof. "Hiermee kunnen we onze educatieve doelstelling waarmaken, namelijk sterrenkunde populair maken."Forse stijging aantal bezoekersDoor de professionalisering is het aantal bezoekers explosief gestegen van enkele honderden bezoekers per jaar naar zo'n 6.000. En het aantal vrijwilligers, die uit de hele regio komen, is meer dan verdubbeld. Dat geeft ons niet alleen een educatieve functie maar tevens een regionale functie."

Foto: André Zwiers