Nieuws Marketing

'Een ramp die zich ontwikkelt'

Steffie Taal | Foto: Jacques Zorgman 18 januari 2016

Rampdiezichhierontwikkeltgoudmijngemeenten1065

Wie denkt aan Monster en Ter Heijde, denkt aan duinen, zand en zee. Maar het plan om op het strand honderd huisjes neer te zetten, dreigt met dat ideaalplaatje korte metten te maken. Natuurorganisatie roepen daarom massaal op vooral niet te bouwen aan de kust.

Vrijwel iedere week wandelt hij zo'n tien kilometer langs het strand van Ter Heijde richting 's-Gravenzande. Ultiem genieten is dat voor natuurliefhebber en duurzaamheidsexpert Aad van Uffelen. "De kust is één van de weinige overgebleven stukjes ongerepte natuur in het Westland. Ik geniet van het wijdse uitzicht en de stilte. Het geeft me rust."

HartkloppingenDe gedachte aan wat de kuststrook te wachten staat, bezorgt de Naaldwijker echter hartkloppingen. Eind vorig jaar zette het kabinet een streep door de beschermde status van de kuststrook. Alleen Natura 2000-gebieden blijven beschermd, maar op het strand zelf kan - als een gemeente daar toestemming voor verleent - ongeremd gebouwd worden. Van Uffelen: "Gemeenten zien hier een goudmijn in."

De Westlander is niet de enige die zich zorgen maakt. Zes landelijke natuuroganisaties hebben zich inmiddels verenigd in de stichting Bescherm de Kust. Met een petitie op hun website willen zij een volle kuststrook tegenhouden.

Volbouwen kustOpvallend is dat Monster en Ter Heijde met een uitroepteken in het signaleringskaartje van deze stichting worden genoemd. Van Uffelen hoopt dat de landelijke kritiek de gemeente Westland wakker schudt en ertoe beweegt af te zien van het plan om honderd strandhuisjes te laten bouwen door Hans Fatels van Westland Strandhuis BV. "Al wordt de hele Nederlandse kust volgebouwd, dan betekent dat toch nog niet dat wij dat in Westland óók moeten doen?'' briest Van Uffelen.

"We hebben hier al zo weinig natuur. Sterker nog, we zijn de dichtstbebouwde gemeente van Nederland. Met maar liefst 90 procent aan woningen en gebouwen blijft hier 10 procent over voor groen en water. En dan gaan we dat laatste beetje wat we nog hebben óók volbouwen.''

Volgens de natuurliefhebber wordt met de komst van de plezierwoningen het unieke beeld van de kust aangetast. ,,Ik denk dat het zelfs voorgoed verloren gaat. Ontspannen wandelen wordt straks totaal anders. Je ziet dat al gebeuren in Bloemendaal en aan de Belgische kust. Het is een schrikbeeld, een ramp die zich ontwikkelt.''

De duurzaamheidsexpert stelt ook dat door de bebouwing flora en fauna van het kustlandschap worden aangetast. ,,Opwaaiend zand is de levensmotor voor de duinen. Als je alles dichtbouwt, zelfs al staan de huisjes op palen, krijgen de duinen gebrek aan vers zand. Daardoor wordt de groeikracht van het duin aangetast. Ook het dierenleven komt ernstig onder druk te staan.''

De oproep van natuurorganisaties om de kust te beschermen lijkt vooralsnog geen invloed te hebben op de voorgenomen bouw van strandhuisjes in Monster en Ter Heijde. De gemeente geeft wel aan dat er niet lukraak wordt gebouwd. ,,In het bestemmingsplan zijn beperkingen opgenomen ten aanzien van bebouwing aan de kust,'' stelt wethouder Peter Ouwendijk. ,,Daarvoor geldt onder meer dat dit moet passen bij het karakter van de kernen, bijvoorbeeld voor wat betreft de bouwhoogte. Bebouwing in de duinen komt er sowieso niet.''

Fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig heeft er geen vertrouwen in. ,,Honderd strandhuisjes, dat zijn er veel te veel,'' vindt hij. ,,Ik sta vierkant achter de natuurorganisaties dat dit een inbreuk op het landschap is. Bovendien is niet eens onderzocht of er behoefte is aan zoveel woningen op het strand. De gemeente volgt slaafs Westland Strandhuis BV. Als dat bedrijf 300 strandhuisjes wil bouwen, vindt het college het ook goed.''

Maar volgens een gemeentewoordvoerdster wordt niet alles wat de onderneming van Fatels wil klakkeloos overgenomen. ,,Deze partij moet eerst nog de voorgenomen plannen in een presentatie voorleggen aan de gemeenteraad. Vervolgens neemt de raad een besluit over het aantal te realiseren huisjes.''

Duijsens hoopt dat het project - na de procedure van de stichting Leef met de Zee - alsnog in de vrije markt wordt gezet. "Juist als er concurrentie is komt het beste plan boven drijven. Liefst een partij die rekening houdt met de vraag, de financiën én de natuur.''

AanbestedingVolgens de eigenaar van Westland Strandhuis BV is openbare aanbesting niet verplicht. "Het gaat niet om een inititatief vanuit de gemeente. Het is een plan van een individuele ondernemer. Ik bestook de gemeente hier al tien jaar mee. Het zou raar zijn als zij nu zou zeggen: Bedankt voor het idee, maar we zetten het in de markt.''

Hans Fatels is van mening dat hij rekening houdt met de natuur. "De landelijke kritiek is zwaar overtrokken. Volgens mij wil elke projectontwikkelaar óók een aantrekkelijke kust. Wat heb ik er voor belang bij om het strand vol te bouwen?''

"Daarnaast zou het niet eens kúnnen. Ook al zijn gemeenten nu onafhankelijk; de regels zijn nog steeds hetzelfde. Zo moeten projecten verplaatsbaar zijn. Een flat bouwen op het strand - waar voor gevreesd wordt - is dus al onmogelijk. Daarnaast zijn er vergunningen die je moet aanvragen op basis van de Wet natuurbescherming. Kortom: een Belgische kustbeeld in Westland is onmogelijk.''