Nieuws Marketing

Eindhoven: extra evenementen op ijsbaan taboe

Met een nieuwe exploitant voor de ijsbaan in Eindhoven zal een basistarief voor recreanten en verenigingen worden afgesproken. Hij mag dat tarief wel jaarlijks licht verhogen. De ruimte om evenementen als bijvoorbeeld een vlooienmarkt of popconcert in het IJssportcentrum te organiseren wordt niet verruimd.

VANDA VAN DER KOOI 15 februari 2016

Ijsbaaneindhoven1065

Dat zijn althans de randvoorwaarden voor de exploitatie van de ijsbaan in het collegevoorstel, dat komende maand aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Als de raad instemt met de kaders voor aanbesteding, dan duurt het tot 1 oktober voordat de exploitatie ook echt overgaat in andere handen. Het college heeft gisteren bekendgemaakt dat het kiest voor een extra lange aanbestedingsprocedure van zeven maanden, in de vorm van een 'concurrentiegerichte dialoog'. Dat is volgens B en W nodig om een zorgvuldig proces, inclusief inspraak van gebruikers van de ijsbaan, te garanderen. Het college houdt een slag om de arm: bezwaarprocedures kunnen tot vertraging leiden. Het college wil de exploitatie van de ijsbaan voor de duur van tien jaar aanbesteden. Daarbij wil de gemeente eigenaar blijven van grond en accommodatie. De exploitant kan rekenen op een bijdrage van de gemeente, tot nu toe is uitgegaan van maximaal 650.000 euro per jaar. Wat een bedrijf of stichting zelf aan inkomsten genereert, mag hij of zij houden.

Het college wil een ondernemer ruimte bieden om te ondernemen. Maar het wil (conform de wens van de raad) ook dat recreanten en verenigingen tegen een betaalbaar tarief het ijs op kunnen. Het college stelt daarom voor om met de toekomstige exploitant af te spreken dat hij het basistarief voor recreanten en verenigingen, naast indexering, met maximaal twee procent per jaar mag laten stijgen.

Ook wil het college (net als de raad) de ijssportverenigingen zeggenschap geven door ze een expliciete rol te geven bij de aanbesteding en het inrichten van een gebruikersoverleg in de exploitatieperiode.

Een nieuwe exploitant krijgt niet de kans om (bijvoorbeeld in de zomer) extra niet ijssportgebonden evenementen en activiteiten op de ijsbaan te houden. Het college houdt vast aan de grote beperkingen die nu gelden, volgens het huidige bestemmingsplan en andere bestaande afspraken.

De ruimte om bijvoorbeeld een vlooienmarkt of popconcert te organiseren wordt niet verruimd