Nieuws Marketing

Hoe krijg je toerist het dorp in?

Nijverdal wil graag mensen uit het bos de Grotestraat in zien te krijgen. Een brainstorm leverde aardige ideeën op.

Han Haveman | Foto: Lenneke Lingmont 15 april 2016

Nijverdal grotestraat lenneke lingmont

Binnen twee maanden moet een haalbaar plan op tafel liggen voor de herinrichting van de Grotestraat in Nijverdal. Voorwaarde: het plan voor deze dorpsstraat tussen de Regge en Paarse Poort (hoofdsteunpunt van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug) moet zowel technisch als financieel uitvoerbaar zijn.

Een bont gezelschap, bestaande uit winkeliers, bewoners, gemeenteambtenaren, pandeigenaren en vertegenwoordigers van plaatselijke organisaties als het Gehandicaptenplatform en de Fietsersbond, boog zich woensdagavond in het Huis voor Bestuur en Cultuur over de vraag hoe een vernieuwde Grotestraat kan bijdragen aan de opwaardering van het Nijverdalse winkelhart tot regionaal koopcentrum. Daardoor moeten met name de bezoekers van de Sallandse Heuvelrug worden verleid ook een bezoekje aan het centrum van Nijverdal te brengen.

BrainstormOm dat doel te bereiken is het volgens het brainstormende gezelschap essentieel dat het centrum een gastvrije indruk op de bezoekers maakt. Goede bereikbaarheid is daarvoor een must. Vandaar dat de Grotestraat ook in de toekomst in beide richtingen berijdbaar moet blijven. De totale inrichting moet een bepaalde eenheid uitstralen, maar die mag (moet) per deel en zelfs per seizoen verschillen, omdat niet elk gedeelte van de Grotestraat dezelfde functie heeft.

CentraalIn het centrale deel tussen de Maxima- en de Meijboomstraat wordt de rijbaan zes meter richting het Henri Dunantplein verlegd, zodat ten noorden hiervan ruimte ontstaat voor met name terrasjes. "Ik ben al stoeltjes aan het tellen", vertelde eigenaar Dennis van Dam van eetcafé De Gulle Goedzak met een lach. De verschuiving van de rijbaan gaat wel ten koste van enkele platanen.

Dat centrale deel moet een duidelijk begin en einde krijgen (verhoging of poort). Fietsers komen op de rijbaan en voor wandelaars en mindervaliden wordt een aparte strook ingericht. De aanwezige parkeerplaatsen worden opgeheven, met uitzondering van een invalidenparkeerplaats. Er blijft wel ruimte voor laden en lossen.

FietsstraatOok voor het gedeelte tussen de Meijboomstraat en café-restaurant Budde geldt dat fietsers op de rijbaan komen. Door het opheffen van het vrijliggende fietspad kan er extra terrasruimte komen, die horecaondernemers in dit gedeelte graag willen. Om de verkeersveiligheid te garanderen wordt gedacht aan de inrichting van een fietsstraat, waar auto's te gast zijn, of een 30 kilometerzone.

Ter hoogte van de Paarse Poort moet een uitkijkpunt komen, van waaruit zowel over de heuvelrug als het dorp kan worden gekeken. Langs de weg worden nieuwe bomen en heesters (heide) geplant, die per seizoen van kleur verschillen. Extra groen is mogelijk op gevels en daken en de inzet van zogenoemd flexibel groen (in verrijdbare bakken) wordt toegejuicht.

WaterVanaf de heuvel stroomt water in de richting van het centrum. Een dergelijk stroompje is aantrekkelijk voor de jeugdige bezoekers van het centrum en kan bovendien fungeren als extra waterberging bij stortbuien. Ook de verlichting kan bijdragen aan de gewenste eenheid in het straatbeeld en kan per seizoen of dag en nacht verschillen. Een route met kunst 'die het verhaal van Nijverdal en deze regio vertelt' werd ook nadrukkelijk genoemd, evenals een 'planetenroute'.

De gemeente Hellendoorn heeft momenteel onvoldoende geld in kas om de hele Grotestraat in één keer aan te pakken. Voormalig PvdA-wethouder en raadslid

DromenWilma Paalman pleitte ervoor het geldgebrek geen afbreuk te laten doen aan het 'dromen' over de Grotestraat. Volgens haar moet nu niet op allerlei zaken worden beknibbeld om maar vooral binnen het budget te blijven. In plaats daarvan moet geprobeerd worden elders extra geld te vinden. En mocht dat onvoldoende resultaat opleveren, dan moet de Grotestraat maar gefaseerd worden aangepakt. Stapje voor stapje, want je kunt natuurlijk maar zover springen als je financiële polsstok lang is.