Nieuws Marketing

Hoe ziet het ideale centrum van Pijnacker eruit?

Hoe ziet het ideale centrum van Pijnacker eruit? Die vraag stelde de gemeente de afgelopen maand aan inwoners en ondernemers. Er komt een nieuw bestemmingsplan voor het winkelcentrum en de straten daar omheen. Het moet vooral levendiger worden, blijkt uit een korte rondgang van deze krant.

Laura Kroet en Herman Rosenberg 29 februari 2016

Pijnacker

Een mix van bekende, grote winkelketens, plaatselijke ondernemers en hier en daar een horecazaak. De eerste indruk van het centrum van Pijnacker is dat het aanbod relatief groot is.

Tegelijkertijd valt op dat er weinig samenhang is in het gebied. Oude winkelpanden aan de Oostlaan en het Emmapark worden van elkaar gescheiden door twee moderne winkelcentra, Ackershof I en II, beide grenzend aan een groot en leeg Raadhuisplein. Het is een uitgestrekt gebied, zeker met de aangrenzende straten erbij, waar de gemeente een nieuw bestemmingsplan voor maakt. Bewoners en ondernemers is gevraagd mee te denken.

De Pijnackerse Kirsten van Adrichem heeft wel een idee. Als het aan haar ligt, moet het centrum veel meer gaan leven. ,,Je zou meer horeca kunnen laten grenzen aan het Raadhuisplein. Zo krijg je een sfeer die je ook in andere steden hebt, zoals in Delft en Zoetermeer. Hun horecapleinen lopen volgens mij goed." Het zou er volgens de Pijnackerse ook voor zorgen dat mensen vaker in de stad blijven. ,,Veel van mijn vrienden wonen in Zoetermeer en nu zeg je toch al gauw: ik kom wel naar jullie toe."

Levendigheid

Dat is ook iets waar Werner van Keulen, voorzitter van de ondernemersvereniging van winkelcentrum Ackershof, aan denkt. ,,We willen werken aan de verlenging van de verblijfstijd in het centrum van Pijnacker." Door extra horeca aan het Raadhuisplein te vestigen is dat te bereiken. ,,Het hoeft niet één groot terras te zijn, maar meer levendigheid dan de markt die er nu één keer per week plaatsvindt, kan wel."

Van Keulen maakte een jaar geleden een plan van aanpak samen met andere ondernemers, de gemeente en vastgoedeigenaren. Volgens hem vormt dat document een mooi beginpunt voor een nieuw bestemmingsplan. Er is toen immers al nagedacht over hoe Pijnacker-Centrum het kloppende hart kan worden van de gemeente.

Combinatie

Volgens Van Keulen is de combinatie van winkels, horeca en maatschappelijke voorzieningen in het centrumgebied ideaal. ,,Er moet dus ook ruimte komen voor voorzieningen zoals een fysiotherapeut en een arts. Die zie ik zich niet meteen vestigen in de panden die nu leegstaan in het centrum, maar wel in en rondom dat gebied."

Die lege winkelpanden bevinden zich vooral in het oudere gedeelte, in Ackershof I. Het voormalige pand van Foto Klein, bijvoorbeeld, staat, leeg door het faillissement van de keten. Voor de zaak daar tegenover geldt hetzelfde. Dat pand doet tijdelijk dienst als expositieruimte voor kunstenaars. Verderop, aan het Raadhuisplein, ligt ook het voormalige pand van de Rabobank er verlaten bij. Het kantoor van de bank is verhuisd naar de Ackershof II. Luciënne Haket, werkzaam bij schoenenwinkel Bloemendaal, is bang dat de leegstand klanten wegjaagt. ,,Mensen die hier uit de regio komen winkelen, houden het bij één keer als blijkt dat er een aantal panden op een rij dicht is."

Hoewel de leegstand de klanten een doorn in het oog is, relativeert Van Keulen die in Pijnacker. ,,Het valt heel erg mee. Het is hier, zeker als je het vergelijkt met het landelijk gemiddelde, juist heel erg weinig."

Is het nieuwe bestemmingsplan ook meteen een kans voor Pijnacker om zich te onderscheiden van andere gemeenten in de regio? ,,Ik denk dat we dat nu al wel aardig doen," meent Van Keulen. De ondernemer vindt dat het winkelaanbod van Pijnacker divers is. ,,We onderscheiden ons van buurgemeenten als Zoetermeer en Delft door de combinatie van lokale ondernemers en grote winkelketens. Die twee gemeenten zetten volgens mij toch meer op bekende ketens in."

Inventarisatie

Sinds januari roept de gemeente inwoners en ondernemers op om mee te denken over de toekomst van het centrumgebied. Afgelopen week sloot de 'meedenktermijn'. Wat eruit is gekomen, is nog niet bekend.

De komende tijd maakt de gemeente een inventarisatie van de aangedragen ideeën en gaat ze in gesprek met de indieners ervan. De suggesties worden meegenomen in een ontwerp-bestemmingsplan, dat uiteindelijk moet leiden tot een nieuw bestemmingsplan voor Pijnacker Centrum.