Nieuws Marketing

'Ik neem graag het voortouw'

Bert van den Hoogen | Foto: Marlies Wessels 5 februari 2016

Kittykustersindespiegel1065

Kitty Kusters werkt sinds 2012 met Woerden Marketing om meer samenhang te brengen in de promotie van Woerden en doet dat nu ook voor het Groene Hart. Haar drijfveer komt voort uit haar enthousiasme om iedereen te laten zien hoe mooi de stad is waar ze woont, schrijft het AD in de rubriek IN DE SPIEGEL.

SPIEGELBEELD

"Ik zie een gepassioneerde dame die iedere dag met ontzettend veel plezier naar haar werk gaat om dagelijks succes te boeken. Ik zie ook een kartrekker. Ik neem graag het voortouw en roep anderen op om in te haken. Ik heb zeker mensen nodig die helpen duwen, maar ik ben wel degene die zegt: 'Zullen we het dan maar gaan doen?'"

DAGELIJKS SUCCES

"Ik hoef niet iedere dag te scoren. Dagelijks succes is voor mij als ik een fijne dag heb met goede gesprekken waaruit nieuwe ideeën komen, er samenwerking ontstaat en we stappen verder komen.''

ACTIEF VOOR WOERDEN

"Ik werkte in de retail en zat in een stichting om de Haagse binnenstad te promoten. Ik probeerde winkeliers mee te laten doen om Den Haag op de kaart te zetten. Dat ging goed. Maar telkens als ik naar huis reed, vroeg ik me af: En Woerden dan? Ik vind dat ik in een prachtige stad woon, waar ontzettend veel gebeurt. Ik wil aan iedereen laten weten hoe geweldig het hier is. Ik denk dat dat nog te veel verborgen is. Ik wil ervoor zorgen dat het zichtbaar wordt. Een Fries of een Tukker is trots op zijn provincie. Ik ben trots op Woerden en het Groene Hart."

NOG MEER PROMOTIE

"Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van recreatie en toerisme. In Woerden en in het Groene Hart. Ik hoorde vaak dat er meer gezamenlijkheid moest komen. Samen met Alex de Kok van Woerden TV hebben we een voorstel voor de gemeente geschreven. Steeds meer organisaties zien in dat die samenhang belangrijk is, want er werken er steeds meer met ons samen.''

VRIJWILLIGERS

"Het is inderdaad zo dat vrijwilligers ontzettend veel werk verzetten en dat bedrijven in toerisme en recreatie daarvan profiteren. Ik zie voor mijzelf een taak weggelegd om iedereen partner in promotie te laten zijn. Het Toeristisch Informatie Punt TIP is nu onder onze hoede, in samenwerking met Stichting Groene Hart. Dat draait op vrijwilligers en heeft altijd 'in dienst van' de bedrijven gestaan. Hoe kunnen we dat omzetten naar het besef dat zij van toegevoegde waarde zijn voor het toeristisch klimaat, zodat bedrijven inzien dat ze aan deze inzet een deel van hun omzet danken?''

ANDERE INSTELLING

"Het is ook van belang dat die vrijwilligers zichzelf zien als die toegevoegde waarde. Wat zij doen bij het TIP is een kwaliteit die we ook anders moeten inzetten. De kennis over het gebied, de manier waarop ze tips en adviezen geven aan toeristen, dat kunnen ze ook op locaties. Dus neem ik ze graag mee naar evenementen en naar beurzen. Ik zie ze als ambassadeurs van het Groene Hart. Dat is toch wat anders dan baliemedewerker.''

WOERDEN EN HET GROENE HART

"Ik zag al snel in dat je Woerden niet los kunt zien van het Groene Hart. Het toerisme in Woerden kan niet zonder het toerisme in de omgeving en in andere steden in het Groene Hart. Het toerisme is ontzettend divers. Dat is een sterk punt, maar meteen een zwakte. Je kunt een toerist niet trekken met alleen een museum of een goed restaurant. Wel als je dat aan elkaar weet te knopen. Als je een sterk merk wilt neerzetten, moet je samenwerken en met elkaar een gemene deler zien te vinden. Daarvoor is het nodig om organisaties op één lijn te krijgen.''

GROENE HART-HOOFDSTAD

"Ja, die titel hebben we toen voor Woerden geclaimd. Het heeft nogal wat reacties losgemaakt en niet altijd positief, maar we hebben vol overtuiging die titel als merk gedeponeerd. Woerden ís namelijk die hoofdstad. Het Woerdens Beraad voor het Groene Hart was hier. Woerden is het kruispunt van de Romeinse Limes en de Hollandse Waterlinie, het is het vervoersknooppunt, we hebben bijna 650 jaar stadsrechten, het is een echte boerenstad met boerenmarkten én veel landelijke brancheorganisaties hebben hier hun hoofdvestiging.''

ZAKELIJK ONDERNEMER

"Nou en óf ik dat ben. Als ik tot de conclusie kom dat Woerden hoofdstad van het Groene Hart is, dan zorg ik er ook voor dat dat officieel wordt vastgelegd. Als ik een kans zie, dan wil ik die pakken. Dat had mijn vader ook. Hij haalde bij dierenartsen de materialen op die naar de destructie moesten. De dode dieren dus. Hij bedacht toen de huisdierencrematoria die je nu overal ziet. Ik heb van hem meegekregen dat je goed om je heen moet kijken wat er gebeurt. Spring er bovenop, doe het meteen goed.''

AMBITIEUS

,,Ik hoef als organisatie niet groter te worden. Mijn ambitie is om nog meer verbindingen tussen mensen, organisaties en bedrijven te leggen. Ik geloof daarbij in het me too-effect. In Woerden zijn we klein begonnen en al snel kwamen er bedrijven die wilden meedoen. Het mooie van het Groene Hart is dat er nog heel veel potentie ligt voor promotie. Er ontstaan nog steeds prachtige initiatieven.''

WOERDEN OP DE BEURS

"Ik heb alleen met Woerden op de Vakantiebeurs gestaan. Het liefst was ik met meer steden of als Groene Hart gegaan, maar ik wist dat dat niet meteen zou lukken. Niemand heeft ervaring met presentatie op een beurs. Ik wilde het dit jaar als try-out doen om dat beursgevoel te krijgen, te weten wat erbij komt kijken en wat het op kan leveren. We hebben harde resultaten, zoals aandacht in de pers, waar we anders 21.000 euro aan advertenties voor nodig zouden hebben. Zo hebben we meer harde gegevens, zoals mailadressen en boekingen bij ondernemers waardoor er nu al gemeenten zijn die volgend jaar meewillen."

IMAGO OF IDENTITEIT

"Het moeilijkste aan het imago en de identiteit van het Groene Hart is dat het geen provincie met een duidelijke grens is. Trek een grens om een gebied en mensen voelen zich verbonden. Met marketing werken we aan een imago, maar dat is in de eerste plaats gebaseerd op de inwoners en het gebied. Toerisme is voor het grootste deel voor de eigen inwoners. Door de promotie laten we de recreanten beseffen hoe trots ze kunnen zijn op hun eigen gebied. Toerisme is belangrijk voor de economie en draagt daarnaast dus bij aan de identiteit."