Nieuws Marketing

Jonge manager moet zich meer bewijzen

Onderzoek naar het verband tussen leeftijd en leiderschap richt zich te vaak op problemen die oudere managers ondervinden op de werkvloer. Dit ondanks het feit dat jongere managers vaker voor uitdagingen komen te staan. Dit blijkt uit een studie van onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam en de Jacobs University Bremen.

Van onze redactie 2 april 2016

Business 1

De focus op de oudere managers heeft ertoe geleid dat de moeilijkheiden die jonge managers ondervinden overschaduwd worden. Voor het onderzoek analyseerden de onderzoekers de uitdagingen en moeilijkheden van jongere managers met behulp van experimenteel onderzoek en een veldonderzoek bij 83 teams, bestaande uit 690 medewerkers en 83 leidinggevenden (tussen de 23 en 48 jaar).

Ze vonden dat jongere managers een groter risico lopen om afgewezen te worden op basis van hun vermeende gebrek aan expertise en status. Deze afwijzing wordt zichtbaar bij medewerkers die ervoor kiezen om ontslag te nemen, wat negatieve implicaties heeft voor de gehele organisatie.Daarnaast kwamen de onderzoekers erachter dat de strategie die doorgaans gebruikt wordt om ontslagaanvragen te voorkomen er juist voor zorgt dat deze aanvragen in aantallen toenemen.

Status"Op het eerste gezicht zou je kunnen aannemen dat jongere managers, door hun al lagere status, hun medewerkers zouden moeten betrekken bij het maken van beslissingen en hen moeten vragen om advies", vertelt Buengeler, universitair docent aan de Amsterdam Business School, in een interview met één van de onderzoekers. "Het tegenovergestelde is waar: participatief leiderschap vermindert de mogelijkheid van de jongere manager om zijn of haar team te beïnvloeden zoals een leider zou moeten doen om een bepaalde status te bereiken. Wanneer iemand voor een jongere manager gaat werken, kan het zijn dat deze medewerker participatief leiderschap ziet als een ‘onrechtmatig’ verzoek voor kennis en ideeën. Het onderzoek toont aan dat wanneer managers met een lage status participatief leiderschap toepassen, hun status nog verder daalt."

Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van voorwaardelijke beloningen in de vorm van complimenten en waardering beter werkt om acceptatie te verwerven. Een beter begrip van welk leiderschapsgedrag wel en niet werkt bij jongere managers, is belangrijk omdat hun respectievelijke keuze de verloop binnen de organisatie beïnvloedt, en dus of de juiste mensen binnen een organisatie kunnen worden gehouden, zo stellen de onderzoekers.

Buengeler: "De leeftijd van personeel gaat omhoog, maar managers krijgen hun positie vaak al vroeg in hun carrière. De kennis van welk leiderschapsgedrag jongere managers kunnen gebruiken om hun teams effectief te beïnvloeden is dus essentieel. Organisaties zouden moeten onderkennen welke potentiële nadelen jongere managers ondervinden als gevolg van hun lagere status en ze daarop voorbereiden."