Nieuws Marketing

Joober: 'Freelancer kan zichzelf het best verkopen'

De rol van uitzendbureaus, intermediairs en detacheringbureaus is uitgespeeld. Joober, een nieuwe start-up, wil hun taak overnemen. Op Joober plaatsen beschikbare freelancers een advertentie, de advertentie bevat kennis en ervaring, een planbord en het minimale uurtarief dat de freelancer vraagt voor zijn expertise. Geïnteresseerde opdrachtgevers kunnen hierop een bieding doen. De freelancer is vindbaar, ontvangt biedingen en kan rechtstreeks contact leggen met de geïnteresseerde biedende opdrachtgevers. Hiervoor worden wederzijds alle benodigde gegevens uitgewisseld en kan er een gesprek plaatsvinden.

De Ondernemer 6 april 2016

Freelance 6

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. De vraag naar flexibel personeel is groot en zal verder toenemen. In deze veranderende markt hebben intermediairs en uitzendbureaus een sleutelpositie veroverd. De weg naar werk voor de freelancers en flexwerkers loopt nu nog bijna exclusief via deze organisaties. Het businessmodel is decennia lang niet of nauwelijks gewijzigd. Ze berekenen de hoofdprijs. De bureaus groeien als kool in aantal en in omvang. Aan het begin van dit jaar stonden ze te juichen. 2015 is een fantastisch jaar geweest en 2016 belooft nog veel beter te worden. De lievelingen van de beleggers, nog wel.Geen woekertarievenMaar hoe kan het zo zijn dat een bedrijf, zonder toegevoegde waarde te creëren, zich een substantieel aandeel van het uurtarief van een flexwerker toe-eigent. Dit is alleen mogelijk omdat het aan alternatieven ontbreekt. Daar zorgt Joober nu voor een doorbraak. Dinand Ebbingeoprichter van Joober zegt: “Joober is gebaseerd op de overtuiging dat elke flexwerker zelf de voor hem meest geschikte projecten uit het aanbod kan destilleren. Wij zijn er ook van overtuigd dat niemand beter een kandidaat kan selecteren voor een project dan de opdrachtgever zelf. En wij zien niet in waarom voor het beschikbaar stellen van de juiste informatie woekertarieven berekend zouden moeten worden.”Oude economieOndernemingen die denken dat het oké is om over de rug van hardwerkende mensen hun zakken te vullen, omdat ze daar nu eenmaal de macht voor hebben. Daarom suggereren deze bureaus dat ze beter in staat zijn de beste kandidaten voor projecten en opdrachten te selecteren. Maar waarom zou een flexwerker niet zelf met een opdrachtgever over een opdracht kunnen spreken. Waarom zou een opdrachtgever niet zelf op basis van zijn eigen criteria de meest geschikte kandidaat kunnen vinden? Daar is momenteel maar één geldige reden voor, het ontbreekt aan de middelen om dit te doen, de bureaus zijn te machtig. Nu is er nergens informatie te vinden over beschikbare freelancers en flexwerkers die je als opdrachtgever in mag zien zonder je op voorhand te verplichten substantiële bedragen per uur af te staan. En als de opdrachtgever niet wordt uitgeperst, dan heeft de flexwerker of freelancer zich al moeten committeren aan deze chantage praktijken. Bijvoorbeeld voor het valideren van iemands CV, hoe durf je het te bedenken.