Nieuws Marketing

Klein Kromhof Houtvezels heeft plannen voor flinke uitbreiding

DAARLERVEEN - De directie van Klein Kromhof Houtvezels/Jekro Houtpallets heeft vergevorderde plannen voor een flinke uitbreiding op de huidige locatie aan de Daarlerweg. Het is de bedoeling om het bedrijf de komende jaren met zo'n 1,4 hectare uit te breiden.

Van onze redactie 20 januari 2016

Klein Kromhof Carloter Ellen

Het gaat om 4.000 vierkante meter bebouwing en 10.000 vierkante meter opslagruimte. Het Hellendoornse college is onder voorwaarden bereid medewerking te verlenen aan deze bedrijfsuitbreiding in het buitengebied. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het college had liever gezien dat het hele bedrijf was verplaatst naar een bedrijventerrein, maar beseft en erkent dat dit financieel gezien geen haalbare kaart is.

GegroeidHet bedrijf is de afgelopen jaren flink gegroeid. De gemeente Hellendoorn heeft hieraan al twee keer eerder de maximaal mogelijke planologische medewerking verleend. De gebroeders Klein Kromhof hebben fors geïnvesteerd. Alle bedrijfsgebouwen zijn in de loop der jaren vernieuwd en door het aanpassen van bedrijfsprocessen is het nodige gedaan om de overlast (met name van stof) voor de directe omgeving te verminderen. Een bedrijf op twee locaties acht de directie niet wenselijk en dat kan het college zich goed voorstellen. Vandaar dat in principe wordt ingestemd met uitbreiding op de huidige plek.

PluimveestallenKlein Kromhof Houtvezels ontstond ooit uit het hergebruik van pluimveestallen. Het familiebedrijf levert houtvezels die geschikt zijn als bodembedekker voor dieren in de agrarische en industriële sector, veeteelt en aan particulieren. Het bedrijfsonderdeel Jekro Houtpellets maakt de gelijknamige milieuvriendelijke brandstof, die bijvoorbeeld wordt gebruikt in houtovens om gebouwen te verwarmen. Er wordt met name groei verwacht van dit bedrijfsonderdeel.

InvesterenHet college geeft aan dat Klein Kromhof als tegenprestatie voor de instemming met deze uitbreiding fors moet investeren in het verbeteren van de kwaliteit van de groene omgeving en daarbij hoort ook een betere landschappelijke inpassing van het bedrijf. Verder moet de directie aantonen dat wordt voldaan aan diverse milieuaspecten als geluid en de uitstoot van fijnstof en veiligheid.

De raadscommissie Grondgebied buigt zich vanavond over deze plannen.

Foto: Carlo ter Ellen