Nieuws Marketing

Langstraat zet in op werk, scholing en toerisme

De economie in De Langstraat kan wel een duw in de rug gebruiken. Waalwijk, Heusden en Loon op Zand gaan samen aan de slag, schrijft Het Brabants Dagblad. Wat gaan ze doen en vooral: wat levert het op?

SYLVIA VAN DE VEN 5 april 2016

Langstraat

Wat? Unieke winkelcentra creëren

Waarom? Vanwege de onstuitbare groei van internetshoppen hebben winkelcentra het moeilijk. Ook in

De Langstraat staan flink wat winkelpanden leeg.

Doel? Leefbaarheid en kwaliteit van dorps- en stads-centra behouden.

Hoe? Gemeenten gaan om de tafel met winkeliers en vastgoedeigenaren. Moeten winkel-centra wellicht inkrimpen en panden een andere bestemming krijgen? Of is een centrum sfeerloos? Aan dat laatste kan de gemeente misschien iets doen. Kees Groot-swagers, wethouder Loon op Zand: "Winkels kunnen we als gemeenten niet openen, maar we kunnen wel meewerken, partijen bij elkaar brengen en inspireren. Winkelcentra moeten zich van elkaar onderscheiden. In Heusden passen galerieën, in Kaatsheuvel heeft dat geen zin. Daar hebben we met Mandemakers een historie met keukens, misschien moeten we daar juist iets met eten doen."

En wifi in winkelcentra? Sprang-Capelle staat op de nominatie voor een pilot, zo staat in het plan van de gemeenten: "We bekijken of wifi gratis kan worden aangeboden en wat consumenten hiervan vinden."

Wat? Een platform voor techniek

Waarom? Metaal-bedrijven in De Langstraat kunnen nauwelijks aan goede werknemers komen. Op Metal Valley in Drunen kunnen bedrijven geen draaiers vinden. En Allseas op de scheepswerf in Heusden groeit zo hard dat personeel uit andere delen van Europa moet worden gehaald.

Doel? Onderwijs en bedrijfsleven in de regio beter op elkaar laten aan-sluiten. Zorgen dat de bedrijven die er zijn, bekender worden. Daarnaast moet het imago van de metaal-sector verbeteren.

Hoe? Gemeenten gaan met onderwijs en bedrijfs-leven om de tafel zitten. Precies zoals dat nu al in de sector Transport en Logistiek gebeurt. Wethouder Hanne van Aart, Heusden: "We moeten uit-zoeken waar behoefte aan is. Werknemers zoeken mensen, stagiaires. Hoe kunnen we dat organiseren? Hiervoor moeten we samenwerken. Dat kost tijd, maar levert uiteindelijk iets op. Kijk maar naar De Overlaat. Die school begint na de zomer met een opleiding Transport en Logistiek."

Wat? De Langstraat moet hét logistieke centrum van Nederland worden

Waarom? Logistieke bedrijven brengen veel werkgelegenheid met zich mee, zegt wethouder Ronald Bakker van Waalwijk. "Banen voor mensen met een hoge én een lage opleiding. In De Lang-straat zitten 1.600 mensen in de bijstand. Als je veel werk creëert, creëer je ook werk voor deze mensen."

Hoe? De Langstraat gaat actief nieuwe bedrijven aantrekken. Een bidbook is in de maak; een soort folder waarin de aantrekkelijkheid van de regio wordt beschreven, compleet met cijfers en feiten. Daarnaast krijgt de logistieke regio een eigen website.

Initiatieven voor een nieuwe insteekhaven en het verbeteren van de infrastructuur zijn al in volle gang.

Waar? Bedrijventerrein

Haven Acht in Waalwijk.

Het gebied waar Bol.com op dit moment het nieuwe distributiecentrum bouwt, is tot aan het kanaal langs de A59 bedoeld voor uitbreiding van de logistieke sector.

Wat? Bedrijven hebben mensen nodig. Jonge mensen zitten vaak werkloos thuis

Waarom? Bedrijven hebben regelmatig op korte termijn mensen nodig, terwijl onderwijs langere tijd nodig heeft om mensen op te leiden.

Doel? Jonge mensen met een uitkering die vaak geen diploma of werkervaring hebben aan een baan helpen.

Doen? Hanne van Aart, wethouder van Heusden: "We gaan kijken wat bedrijven nodig hebben en wat ze zelf kunnen doen. Kunnen bedrijven bijvoorbeeld beroepsgerichte cursussen geven of werkervaringsplaatsen. Is het voor jongeren mogelijk om ook op die manier aan een start-kwalificatie te komen en wat kunnen scholen hierin betekenen? Als overheid willen wij hierin intermediair zijn."

Wat? Meer toeristen lokken

Waarom? De Langstraat heeft veel te bieden, maar een knappe toerist die dat uitvindt, zegt Kees Groot-swagers, wethouder van Loon op Zand: "In het buitenland weet je dat je bij de I van Informatiebureau moet zijn. In Loon op Zand hebben we de VVV, in Waalwijk het UITpunt en in Heusden het Heusdens Buro voor Toerisme.

Doel? De toeristische bureaus moeten gaan samenwerken, misschien in de toekomst als één toeristisch bureau. Samen arrangementen aanbieden met één uitstraling naar buiten. "Nu is iedereen nog bezig met het onderhouden van zijn eigen website."

Hoe? Deze maand gaan de gemeenten een kwartier-maker werven, die moet met dit plan aan de slag.