Nieuws Marketing

Meer Chinese toeristen naar Groningen

De PvdA-Statenfractie in Groningen wil dat de stad en provincie Groningen extra gepromoot worden bij Chinese toeristen. De fractie heeft de provincie gevraagd meer promotie te gaan maken om toeristen uit China naar de stad te halen schrijft GIC.

Van onze redactie 7 maart 2016

Grote Markt Groningen Stadhuis ANP

Europa en Nederland worden door steeds meer Chinese toeristen bezocht en daarom wil de PvdA de stad en de provincie Groningen promoten bij deze groep. De partij ziet kansen en vraagt de provincie daar werk van te maken. Het is volgens de PvdA goed om Groningen positief te onderscheiden voor de Chinese toerist om zo de toeristische industrie en dus de werkgelegenheid in de provincie een impuls te geven.