Nieuws Marketing

MKB: 'meer samenwerking tussen ondernemers en gemeenten'

MKB-Nederland wil een betere samenwerking tussen gemeentes en ondernemers. Hiervoor vraagt het wethouders Economische Zaken om vast te leggen hoe zij zich willen inzetten om het ondernemersklimaat in hun gemeente te verbeteren. Hoe ze de samenwerking met andere gemeenten, ondernemers, provincies en kennisinstellingen willen intensiveren, staat ook centraal. Dit schrijf MKB-Noord op haar website.

Van onze redactie 16 juni 2016

Handen schudden

De actie van MKB-Nederland is onderdeel van de regionale groeiagenda.

Samenwerking“We kennen in Nederland goede voorbeelden van succesvolle, economische clustering, maar die komt niet van de grond zonder samenwerking met en steun van lokale overheden”, zegt Van Straalen. “Onderlinge regionale krachtenbundeling is nog lang niet overal een vanzelfsprekendheid. Samenwerking tussen gemeenten om de economische structuur te versterken is vaak nog beperkt en vrijblijvend en onvoldoende gericht op samenwerking met ondernemers. Dat willen we graag verbeteren.”