Nieuws Marketing

Nertsenfokker uit Stavenisse mag zijn bedrijf uitbreiden

Niets staat de uitbreiding van nertsenfokkerij Walhout in Stavenisse nog in de weg. Lyon Walhout mag zijn bedrijf vergroten van 10.000 naar 15.000 dieren, weet de PZC. Na een eerder akkoord van Gedeputeerde Staten is nu ook de gemeente Tholen om.

Van onze redactie 24 augustus 2016

Nertsenfokker Leon Walhout uit Stavenisse Willem Mieras

Er is geen enkele reden om Walhout de vergunning níet te geven, blijkt uit het advies van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland. In opdracht van de provincie en de gemeente Tholen toetste de RUD het uitbreidingsvoorstel van de fokker aan verschillende wetten.

Weg vrij

Op basis van de Natuurbeschermingswet verstrekte de provincie in januari van dit jaar een vergunning. In Tholen zijn ze overstag, nu blijkt dat het voorstel eveneens voldoet aan de regels op het gebied van milieuwetgeving. Daarmee is in principe de weg vrij voor de nertsenfokker aan de Oudelandsedijk. De enigen die het proces nog kunnen vertragen of tegenwerken, zijn eventuele bezwaarmakers. Zij hebben tot 30 september om in beroep te gaan.

Sluiten

De toekomst van Nederlandse pelsdierhouders is onzeker sinds in 2013 een wet werd aangenomen die het fokken van pelsdieren verbiedt. Nertsenhouders mogen sindsdien niet meer uitbreiden of een nieuwe fokkerij beginnen. Vanaf 2024 moeten alle Nederlandse pelsdierhouders hun deuren sluiten. Hiertegen loopt nog een hoger beroep van de overkoepelende organisatie van Nederlandse pelsdierenhouders (NFE).

Walhout valt niet onder het uitbreidingsverbod omdat hij alleen het aantal dieren uitbreidt, en niet de fysieke ruimte.

Foto: Willem Mieras