Nieuws Marketing

Raalter bedrijven kunnen nog innovatiever

Raalter bedrijven laten kansen liggen op gebied van innovatie. Dat is de conclusie van de Werkgroep Innovatie Salland, nadat gesproken is met 36 kleine en middelgrote bedrijven in de gemeente, meldt de Stentor.

Van onze redactie 7 december 2016

Innovatietop100mkb

De Werkgroep Innovatie Salland, voortgekomen uit het Economisch Werkatelier dat afgelopen voorjaar is gehouden door de gemeente Raalte, sprak met de ondernemers over hun situatie, toekomstplannen, wat en hoe ze innoveren en tegen welke knelpunten ze aanlopen. Uit al die gesprekken concludeert de werkgroep dat er in de gemeente 'koplopers' zijn, zoals de winnaars van de FD Gazellen ict-webshop Azerty Raalte, gastouderbureau 4Kids Heino en 2Jours Broekland (online calculatiesoftware voor bouwbedrijven), maar dat er nog veel meer mogelijk is. ,,Hoopvol, maar wel met huiswerk'', aldus Ebo Dam die namens de werkgroep het eindrapport overhandigde aan de Raalter wethouder economie Jacques van Loevezijn en voorzitter Paul Maas van de Kring Raalter werkgevers.

Toekomst

Zo zouden bedrijven naast de focus op de drukke dagelijkse werkzaamheden tijd vrij moeten maken om na te denken over de toekomst, een stip op de horizon te plaatsen en plannen te maken om daar te komen. ,,Bedrijven kunnen meer gebruik maken van samenwerkingsmogelijkheden met onderwijs en kennisinstituten, en van subsidiemogelijkheden om extra stappen te maken.'' Of met een groepje om een 'innovatietafel' gaan staan, een ronde tafel die laagdrempelig is en ruimte biedt voor bedenken en omdenken.

Huiswerk

Voor de gemeente - die de laatste maanden regelmatig onder vuur ligt van werkgevers vanwege slechte economische resultaten - is er ook huiswerk. ,,Dat is voor een groot deel een gevoelskwestie'', zegt werkgroeplid Cor van Gasteren. ,,Niet vanaf de kant de wet- en regelgeving toepassen, maar het gevoel geven dat je samen met de ondernemer iets voor elkaar wilt krijgen.'' ,,Ondernemers willen gezien worden'', vult Dam aan. ,,Ga een kopje koffie drinken. De gemeente telt 1200 bedrijven, dus dat kunnen de wethouder en ambtenaren niet alleen. Ook de raadsleden zouden mee moeten doen.'' Daarom wil Dam binnenkort ook graag een presentatie voor de gemeenteraad verzorgen over het belang van innovatie. Wethouder Van Loevezijn is blij met het eerste concrete resultaat van het economisch werkatelier. ,,Deregulering is al een aandachtspunt, net als het inkoop- en aanbestedingsbeleid.'' Werkgevers-voorzitter Maas meldt dat naar aanleiding van de brandbrief die de Raalter ondernemersverenigingen onlangs publiceerden in de Stentor snel gesprekken zijn gevolgd met de wethouder en de gemeentesecretaris. ,,Soms moet je de zaak even opschudden, dat was de intentie van onze brief'', aldus Maas, die zegt geloof te hebben in het innovatieve karakter van het Raalter bedrijfsleven.