Nieuws Marketing

Reclamefolder nog steeds onverwoestbaar marketingmiddel

De reclamefolder is nog steeds een effectief marketinginstrument, dat blijkt uit de NOM Folder Monitor 2016 van onderzoeksbureau GfK, DDMA Businessgroep Verspreidingen en het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM). 95% van alle Nederlanders leest wel eens een reclamefolder. Daarmee bereikt de folder 12,7 miljoen Nederlanders. Bijna de helft van deze lezers koopt regelmatig een product uit een folder.

De Ondernemer 30 mei 2016

Folders2

De papieren huis-aan-huis verspreide folders bereiken 11,1 miljoen mensen, de digitale folders 3,5 miljoen mensen. Onder digitale folderlezers zitten meer boodschappers (verantwoordelijk voor grootste deel huishoudelijke taken) en hoger opgeleiden dan onder lezers van de papieren variant.

Grote steden Stephan van den Eijnden, Voorzitter DDMA Businessgroep Verspreidingen, signaleert een opvallend hoog aantal folderlezers in de grote steden: “10,8 miljoen Nederlanders hebben geen drukwerk-sticker op hun brievenbus. In de grote steden is het stickerpercentage hoger dan in andere delen van het land, toch is het bereik van de folders hier in lijn met de rest van Nederland. Dit komt omdat in de stedelijke gebieden meer bewoners gebruik maken van folder-apps.” Deze apps worden voornamelijk gebruikt door een jonge doelgroep. Ouderen maken nog steeds gebruik van de traditionele papieren reclamefolder.

Aanbiedingen De onderzoeksresultaten laten zien dat Nederlanders ook in 2016 vast houden aan de papieren folder die door 83% van de Nederlanders wordt gelezen. Het netto bereik van de digitale folder is 26%. Er wordt gemiddeld meer tijd besteed aan het lezen van papieren folders (17 minuten) dan digitale folders (12 minuten). Nederlanders geven aan dat aanbiedingen de belangrijkste reden zijn om een folder te bekijken. Een groot deel leest folders ook ter ontspanning (44%) of om zich te laten verrassen of te inspireren (30%).

Welstand De cijfers wijzen uit dat reclamefolders door alle doelgroepen gelezen en gebruikt worden en dat de beïnvloeding groot is. Ongeacht leeftijdscategorieën of welstandsklassen. Van mensen uit de hoogste welstandklasse zegt 65% door de folder bepaalde aankopen te overwegen. Mensen uit de lagere welstandsklassen geven vaker dan de andere welstandsklassen aan, dat ze aanbiedingen kopen uit de folder.