Nieuws Marketing

Recreatie langs kust Lelystad

Rijkswaterstaat, provincie Flevoland en gemeente Lelystad trekken samen op in de versterking van de Houtribdijk en de recreatieve ontwikkeling van de Lelystadse kust.

Van onze redactie 29 februari 2016

Houtribdijk 1

Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van een watersportstrand, uitbreiding van het 'mountaindijk'-parcours en de Waterwandelroute.

Veiligheidsnorm

De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, de Houtribdijk, voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet. Rijkswaterstaat heeft onderzoek uitgevoerd om na te gaan hoe de Houtribdijk het beste kan worden versterkt.

Op basis daarvan is geconcludeerd dat verhogen van de dijk niet nodig is. Wel zal de dijk worden verstevigd zodat het water dat bij een zware storm deels over de dijk kan stromen zonder de stabiliteit en sterkte van de dijk aan te tasten.

Watersportstrand

Bij de dijkversterking legt Rijkswaterstaat direct ook een watersportstrand aan bij Lelystad.

Daarnaast zijn er plannen voor het aanleggen van een strand voor verschillende watersporten, investeringen om Lelystad te laten uitgroeien tot de riviercruisehaven van Flevoland, de herinrichting van een deel van de Oostvaardersdijk tot wandel- en fietsboulevard, de aanleg van een aansprekende, educatieve waterwandelroute en de versterking en verlenging van het ATB-parcours Mountaindijken.

De bedoeling is de plannen de komende drie jaar uit te voeren.