Nieuws Marketing

Schröder Vastgoed denkt op een andere manier

We hebben een maatschappij gecreëerd, die gebaseerd is op het delven van grondstoffen. Daar worden vervolgens producten van gemaakt. Als een product geen nut meer oplevert, verwijzen we het simpelweg naar de vuilnisbelt. Dat is al jarenlang de manier waarop wij met onze planeet omgaan,” aldus Gerard Schröder van Schröder Vastgoed in Almelo. Deel 14 in de serie Twente Duurzaam.

Feya Wouda | Foto: Eric Brinkhorst 28 november 2016

Schroder eb111207 02 CMYK

Hij vervolgt: “We zullen het roer moeten omgooien. Duurzaamheid is het uitgangspunt als we onze wereld leefbaar willen houden. Dat proces is al volop in beweging, maar de angst voor het onbekende remt de ontwikkeling van duurzaamheid.”

Mecano

“We gaan van een lineaire naar een circulaire economie, waarbij we wel grondstoffen delven om een product van te maken, maar we gooien het na gebruik niet meer weg. Het product gaat terug naar de fabrikant, die het ontmantelt en inzet voor hergebruik. Ikzelf ben al zeker twaalf jaar bezig met duurzaamheid in de bouw, mijn vakgebied. We zien een bouwwerk steeds meer als een tijdelijke opslagplaats van materialen. Wij maken een gebouw zodanig, dat het wordt samengesteld in de fabriek, getransporteerd naar de bouwplek en daar in elkaar wordt gezet. Als kind speelde ik graag met lego en mecano; daar kun je deze methode wel mee vergelijken. Je maakt een bouwwerk zodanig, dat het weer uit elkaar gehaald kan worden en op een andere wijze hergebruikt.”

Magna Porta

“Een ander aspect waar we mee te maken hebben, is het fenomeen ‘zure regen’. Dat staat voor de aantasting van de ozonlaag als gevolg van hoge concentraties CO2-uitstoot. Dat probleem is nog even actueel als toen we er voor het eerst van hoorden. Om dat proces af te remmen, zullen we onze gebouwen demontabel moeten maken, maar ook, in plaats van met aardgas te verwarmen, nieuwe technieken moeten toepassen, zoals de warmtepomptechniek in combinatie met warmte-koude opslag. Deze techniek levert, in samenwerking met groene stroom, nul uitstoot op van CO2.Wij hebben dit bijvoorbeeld heel mooi kunnen toepassen in het gebouw Magna Porta in Almelo. Daarom werden we in 2008 met Magna Porta genomineerd voor de Nationale Energie Toekomst Trofee, ofwel NET-Trofee.”

Park Phi

“Park Phi in Enschede is het allereerste project waar we het systeem van warmte-koudeopslag, WKO, op grotere schaal hebben toegepast. De gebouwen zijn niet alleen milieuvriendelijk en goedkoper in het gebruik, maar hebben ook een aangenaam binnenklimaat. We werken in Park Phi daarnaast onder andere met zonnepanelen, liften die de helft minder energie gebruiken, waterbesparende kranen en toiletten en we hebben tapijt dat voor zestig procent uit gerecycled materiaal bestaat. Led-verlichting en daglichtsensoren, die bij lichtinval de verlichting aan de gevel dimmen of uitschakelen, horen daar ook bij. Wij zijn in staat om onze volledige energiehuishouding duurzaam en energiezuinig te exploiteren. Inmiddels is er een meettechniek, waarmee je de duurzaamheid van een gebouw vast kunt stellen: BREEAM-NL, een wereldwijd erkend duurzaamheidslabel, dat al jaren wordt toegepast in de rest van de wereld en de laatste vijf jaar ook in Nederland.”

Andere manier van denken

“Als duurzaamheid vraagt om een andere manier van denken, dan moet je daarvoor gaan,” zegt Schröder. “Onze ambitie is om steeds meer bij te dragen aan het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Ik ben mijn eigen opdrachtgever, wij ontwikkelen voor eigen rekening gebouwen, die we verhuren en beheren. Dat maakt het gemakkelijker om dingen uit te voeren die nog niet eerder zijn gedaan. De mens staat altijd centraal, die moet kunnen wonen en werken in een gezonde omgeving. Dat wordt voor een groot deel bepaald door licht, verse lucht en de beleving van de ruimte.”

Twentse Duurzame Bedrijven

Tijdens het Business Festival op 20 april 2017 maakt De Ondernemer bekend welk bedrijf zich het meest duurzame bedrijf van Twente mag noemen.

> Lees meer over het Business Festival

In de serie Twente Duurzaam verscheen eerder:

> De gebroeders Van der Geest vervullen een pioniersrol in duurzaamheid

> Nieuwe fabriek Jalo Biopellets maakt vanaf 2018 brandstof van afvalhout

> M-Trix helpt zoeken naar soms eenvoudige maatregelen

> Kostenbesparing en milieubewust ondernemen gaan bij TND duurzaam hand in hand