Nieuws Marketing

Scoren met social media en social selling

Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat: hoe maak je als bedrijf gebruik van al die social media? Het Handboek Social Marketing & Business, geschreven door online strateeg en 'social media addict' Patrick Petersen, helpt je een social media strategie te ontwikkelen en geeft inzicht in de succesfactoren van social media marketing. Met de hulp van specifieke cases en extra digitaal materiaal geeft het boek richting aan een transitie van een gewone business naar een 'social business'. Een voorpublicatie.

De Ondernemer | Foto: Patrick Petersen 22 september 2016

Social 1065

De impact van de deeleconomie, social business en het nieuwe medialandschap

Veel organisaties hebben de ambities om met gebruik van social media een social business te worden. Menselijke conversaties, delen en transparantie staan daarin centraal. Social media lijkt - naast het ontstaan van social businesses - ook de economie socialer te maken. Platform Deeleconomie.nl zegt over de deeleconomie: "Een wijze van productie en distributie van goederen en middelen die het delen en collectief consumeren van onze overvloed mogelijk maakt.”

Essentieel voor een open, sociale economie zijn de kenmerken die worden meegegeven aan deeleconomie. Dit is veelal een mix van oude opvatting en nieuwe ideeën:- De vrije markt: de overdracht van goederen gebeurt vrijwillig.- Communisme: goederen behoren toe aan de gemeenschap.- Sociologie: mensen maken altijd deel uit van een groep, dat is onze natuur.- Positieve psychologie: mensen hebben de behoefte aan delen, helpen. maakt gelukkiger en de gelukkige mens is productiever.

De deeleconomie ligt in het verlengde van het gedachtegoed uit de duurzame ontwikkeling: Deze kent de herkenbare componenten People, Planet en Profit12. Door open en meer te delen kunnen wij anderen gelukkig maken en kun je ook zelf gelukkiger worden. Voorbeelden van diensten die gebruiken maken van deze filosofie zijn:- SnappCar, het gebruiken en delen van een auto.- Airbnb, een community marktplaats waar gasten ruimtes bij verhuurders kunnen boeken, en waar mensen die plek over hebben in contact komen met degenen die op zoek zijn naar een plek om te verblijven. - Peerby, met Peerby kun je spullen lenen van mensen in je buurt.

Het zijn allen diensten en initiatieven die breed worden gedragen in de social media en de drang naar sociale initiatieven openlijke bevorderen.

Een omschrijving van deeleconomie: “De deeleconomie zorgt voor het ontstaan van kleinschalige (online) netwerken tussen mensen, die hun producten, diensten, kennis en bezit met elkaar delen.” Bron: Tegenlicht.vpro.nl.Van deeleconomie via social media naar een social business De opvattingen rondom een deeleconomie zijn opvattingen13 die vooral door nieuwe generaties wordt gedragen. Jonge ondernemers zijn meer dan ooit bezig met een humane mix van People en, Planet en Profit. Ondernemen is voor hun duurzaam ondernemen. Social-interprise.nl - bekend van de top 100 van jonge sociaal ondernemers - zegt over deze nieuwe stroming: “Veel van deze jonge ondernemers zijn gestart vanuit de ‘dan doen we het zelf wel’- mentaliteit en pakken met hun onderneming een maatschappelijk probleem aan. Of het nu gaat om elektrische taxi’s, ruilplatformen of een online book store die goeddoet, al deze sociaal ondernemers maken met hun business de wereld een beetje beter.”

Ook hier is een algemene definitie nauwelijks te maken. Platform social-enterprise.nl zegt over social business:1. Heeft primair een maatschappelijke missie: impact first! 2. Realiseert dat doel als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert. 3. Is financieel zelfvoorzienend gebaseerd op handel of andere vormen van waarde-uitruil, en dus beperkt of onafhankelijk van giften of subsidies. 4. Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd: - Winst mag, maar de financiële doelen staan ten dienste van de missie, het vergroten van de maatschappelijke impact. Winstneming door eventuele aandeelhouders is redelijk. - Bestuur en beleid zijn gebaseerd op een evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen.- Fair naar iedereen.- Bewust van haar ecologische voetafdruk. - Is transparant.Een omschrijving van social business of social enterprise: "Het zijn ondernemingen die de maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop stellen en waarvoor geld verdienen van secundair belang is. Social enterprises zijn in alle sectoren van het bedrijfsleven te vinden en creëren grote maatschappelijke waarde voor mens en milieu.” Bron: Social-enterprise.nl.

De eigenschappen die Nobel Peace-winnaar Prof. Muhammad Yunus in zijn boeken heeft gegeven aan de term social business:- Business objective will be to overcome poverty, or one or more problems (such as education, health, technology access, and environment) which threaten people and society; not profit maximization.- Financial and economic sustainability.- Investors get back their investment amount only; no dividend is given beyond investment money.- When investment amount is paid back, company profit stays with the company for expansion and improvement. - Environmentally conscious.- Workforce gets market wage with better working conditions.- Do it with joy.

“Social media allows big companies to act small again.” - Jay Baer

De componenten van een social business Als we kijken naar het model uit bovenstaande afbeelding dan kunnen we de onderdelen als volgt toelichten:- People is de verandering in de organisatiecultuur die vooral uit de managers en medewerkers dient te komen. People staat ook voor het betrekken van het eigen personeel - en andere betrokkenen - bij de inzet van contentmarketing. Dit wordt ook wel owned media genoemd. People, het merk en 64 Handboek Social Marketing & Business Hoofdstuk 1 de (gedeelde) content zorgen gezamenlijk voor de brand’s voice; een sociale stem van de organisatie, merk of mensen.- Process is de aanpassing van (informatie)processen, flow en de verandering in de dagelijks huishouding van een organisatie.- Innovatie is de verandering in de aanpak, marketing - zoals contentmarketing - en vernieuwing van de organisatiecultuur en -aanpak. - Content staat voor de nieuwe manier van communicatie en branding. Content moet conversaties uitlokken, het moet zorgen voor meer betrokkenheid, bereik en buzz. Content zal meer gaan eisen van communicatieprocessen en -medewerkers. Sociale media hebben daarbij voor hyperconnecties gezorgd waarbij volgers, fans en overige connecties van een organisatie, content en - een verhaal - verwachten dat hen bindt aan de organisatie, de medewerkers of het merk.

“I dismiss personal profit and focus exclusively on people and planet. That’s what I call social business.” - Muhammad Yunus

%VIDEOWIDGET%

De impact op het medialandschapSocial media marketing heeft het medialandschap op zijn kop gezet. We dienen onderscheid te maken in:- Owned media, zijn de media die je zelf beheert - zoals een eigen blog of platform - en waar je kunt vertellen wat je wilt. Het kan ook de boodschap zijn die het eigen personeel of andere directe betrokkenen vertellen. - Paid media, is betaalde aandacht, zoals het kopen van advertenties of het laten promoten van diensten door social media influentials. Jouw boodschap wordt getoond op mediakanalen van anderen. Je koopt letterlijk bereik en aandacht.- Earned media, is verdiende aandacht en mediabereik zonder dat je er voor betaalt. Mensen die reviews of jouw boodschap kosteloos delen zorgen voor verdiende aandacht.

Social media heeft meer focus op earned en owned media. Het adverteren in de social media kan weer worden gezien als paid media. Het moderne medialandschap wordt sinds 2008 door Brian Solis in de vorm van een prisma weergegeven. In zijn Conversation Prism staat You centraal. Voorwaarden die hij stelt zijn:- Het hebben van doelen. - Het sociaal etaleren van een visie.- Transparant zijn. - Een uiting van of opwekken van commitment.- De creatie van (meer)waarde.In het nieuwe medialandschap komen wij middelen tegen, zoals:- Weblog of blog, een online krant of informationele site met artikelen en interactie, zoals SocialMediaSocialMedia.nl. - Een forum, een site geschikt gemaakt voor discussies, het plaatsen van meningen en reacties, zoals Tweakers.net. - Microblog, een kleinere versie van een blog met korte berichten en vaak snellere interactie, zoals Twitter. - Wiki, een site waarop betrokken gebruikers informatie plaatsen en aanpassen om kennis te structureren, zoals Wikipedia.org. - Sociaal netwerk: een online plek waar deelnemers gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen, zoals LinkedIn.- Community, een online plek waar leden content, meningen en betrokkenheid jegens een zelfde interesse of project kunnen delen, zoals de Facebook van Red Bull. - Social bookmarking, een centrale online plek om bookmarks (of bladwijzers) op te slaan, te archiveren en te raadplegen, zoals Stumbleupon.

Solis beschrijft in zijn Conversation Prism het nieuwe medialandschap. Hij maakt onderscheid tussen social media middelen geschikt voor:- Video, zoals vimeo. - De wisdom van de crowd (crowdsourcing), zoals Storify. - Afbeeldingen, zoals Instagram.- Business en social selling, zoals LinkedIn.- Location based, zoals foursquare. - Een wiki, zoals Wikipedia. - Reviews en ratings, zoals yelp. - Social curatie, zoals Pinterest. - Events, zoals Eventbrite.- Social commerce, zoals livingsocial.- De (micro)blogs, zoals WordPress. - Inlfuence(meting), zoals Klout.- Social crowdfunding marketplace, zoals Kickstarter.

Als we goed naar middelen en aansturing vanuit de marketing kijken, dan heeft social media marketing een overlap met andere nieuwe vormen van marketing. Social media marketing grenst aan engagementmarketing en contentmarketing.

Een uitleg van social media marketing: “Social media marketing staat voor het verkrijgen van online bezoek of aandacht door het gebruik van social media netwerken.” Bron: Ensie.nl.

Social media marketing grenst aan engagementmarketing en contentmarketing.

Een uitleg van de term contentmarketing: “Contentmarketing is about delivering the content your audience is seeking in all the places they are searching for it. It is the effective combination of created, curated and syndicated content.” Bron: Michael Brenner.

Waar social media marketing vooral om de aansturing van de social media kanalen draait, vult de contentmarketing de kanalen met de relevante content die invulling moet geven aan de gestelde doelstellingen.

De aandacht en betrokkenheid die opgewekt moet worden komt tot stand door engagementmarketing. Relaties tussen consumenten, kanalen, content, organisaties en relevante conversaties komen onder andere door deze vormen van marketing tot stand. De content(boodschap) dient op het juiste kanaal de juiste engagement op te wekken. Nu de consument meer macht heeft, kiest hij de geschikte (aankoop)kanalen uit om relevante content tot zich te nemen. Indien de betrokkenheid wordt opgewekt ontstaat er vertrouwen in het kanaal en de aangeboden boodschap. Door die betrokkenheid ontstaan geïnteresseerde consumenten en eventuele leads. Dit proces vindt - anders dan bij traditionele marketing - vooral online plaats.Een uitleg van de term engagementmarketing: “Engagement-marketing, sometimes called ‘experiential marketing’, ‘event marketing’ or ‘participation marketing,’ is a marketing strategy that directly engages consumers and invites and encourages consumers to participate in the evolution of a brand. Rather than looking at consumers as passive receivers of messages, engagement marketers believe that consumers should be actively involved in the production and co-creation of marketing programs, developing a relationship with the brand.”

Handboek Social Marketing & BusinessPatrick Petersen Van Duuren Media