Nieuws Marketing

Sloop van winkels is bespreekbaar

"Misschien is een winkelpassage wel wat achterhaald." Daarom wil Zwolle nadenken over alternatieven.

Jordy Boschman 14 maart 2016

Sloopbedrijf1065

Het is niet ondenkbaar dat het overdekte winkelcentrum in het Zwolse Broerenkwartier verdwijnt als koopgebied. Wethouder René de Heer liet afgelopen weekeinde doorschemeren dat hij over een halfjaar in beeld wil hebben wat de eigenaren van de Weeshuispassage met de leegstand in hun gebied willen. Die is nog schrijnender geworden sinds ook de V&D aan de rand van dit centrum gesloten is.

UrgentDe VVD-bestuurder noemt de situatie urgent. "Meerdere steden kennen zo'n gebied dat in de jaren zeventig en tachtig ontwikkeld is en waar grote warenhuizen de publiekstrekkers waren. Dat oude valt weg en daardoor hebben we een probleem. Misschien is het idee van een winkelpassage ook wel wat achterhaald", beschouwt De Heer het Zwolse zorgenkindje. Geluiden in de stad dat de passage gesloopt moet worden en kan wijken voor groen of woningen, bereiken ook hem. "We moeten voor dit gebied deze discussie durven voeren. Is er sloop voor nodig, dan willen we daar als college van burgemeester en wethouders over nadenken."

Grote vraag daarbij is wie de rekening gaat betalen. Daarvoor zwaait de lokale overheid ook niet zomaar met de knip. Maar het wijzigen van het bestemmingsplan om andere ontwikkelingen in dit gebied mogelijk te maken, is bespreekbaar.

Meer effectIn het naastgelegen winkelgebied Eiland lijkt de aanpak van leegstand meer effect te hebben. Hoe kan dat? "Het grote verschil is dat je daar met één eigenaar te maken hebt, terwijl in de Weeshuispassage meerdere belangen meespelen." Er zijn private partijen die slechts één pand hebben, maar ook vastgoedbedrijven die door heel het land winkelpanden bezitten. Volgens De Heer zijn de lokale eigenaren sneller te overtuigen met een lagere huurprijs genoegen te nemen, dan grote spelers. "Nu het Eiland weer volstroomt, wachten ze wellicht tot ondernemers zich weer melden voor de Weeshuispassage."

InspiratorVoor de korte termijn blijft onderneemster Rhoda van Eeden betrokken bij het Broerenkwartier als 'inspirator'. Zij moet dit jaar met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners meer leven in het gebied krijgen. "Laat je de situatie van Perry Sport en V&D achterwege, dan is het Broerenkwartier al opgeknapt", vindt De Heer. "Over de korte termijn ben ik positief. Nu moeten we naar de middellange en lange termijn kijken. Zonder als gemeente de verantwoordelijkheid van eigenaren over te nemen, willen we partijen meer bij elkaar brengen." De Heer zit vanavond om tafel met betrokkenen.