Nieuws Marketing

Toerismefonds Moerdijk in startblokken

HENK DEN RIDDER 4 januari 2016

Toerismefonds Moerdijkinstartblokken1065

De gemeenteraad wil het toeristisch profiel van de gemeente Moerdijk versterken en heeft daar 50.000 euro voor over, schrijft BN De Stem. Via de Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk, moet de samenwerking tussen de gemeente en regionale ondernemers worden versterkt om zo meer toeristen naar Moerdijk te trekken. Het stimuleren van toerisme en recreatie in de de gemeente Moerdijk en bevorderen dat bezoekers hier langer verblijven.Dat zijn enkele van de hoofddoelen van de Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk die onlangs is opgericht. Een derde doel is te zorgen dat de toeristen en recreanten hun portemonnee in Moerdijk laten leeglopen.In juni 2015 besloot de gemeenteraad om elk jaar 50.000 euro beschikbaar te stellen aan het toerismefonds. Het fonds wordt betaald uit de opbrengst van de toeristenbelasting. In de gemeente zijn veel toeristische en recreatieve bedrijven te vinden, variërend van campings en hotels tot jachthavens en horeca.Het fonds gaat proberen de samenwerking tussen deze verschillende takken te versterken.Daarnaast gaan de bedrijven samen proberen de gemeente te 'vermarkten'. De gemeente dient te worden gepromoot op lokaal, regionaal, provinciaal en misschien wel (inter)nationaal niveau.Een belangrijke kerntaak van het fonds is te zorgen dat de toeristische producten van de gemeente (op internet) te vinden zijn en dat er boekingen kunnen worden gedaan. De drie mensen die de kar gaan trekken zijn voorzitter Rini Boertjes uit Willemstad, mevrouw L. Verhoeven-van den Heuvel en hotelier Jan Karel Fikke. Laatstgenoemde komt uit Etten-Leur, maar heeft hotel Port of Moerdijk nabij wegrestaurant Kanters.Het fonds is onafhankelijk en zal subsidie aan moeten vragen om over de 50 mille te kunnen beschikken. Bij de start van het toerismeseizoen (april) moet alles in kannen en kruiken zijn.Een van de eerste taken van het Toeristisch Fonds is het opstellen van een meerjarenplan voor 2016-2019