Nieuws Marketing

Verkeersplein in Wierden als reclamezuil

Bedrijven kunnen zich melden voor een 'eigen' rotonde. Die mogen ze gebruiken voor het plaatsen van reclameborden.

Van onze redactie 6 april 2016

Rotonde Margaret Lensink 2

Steeds meer gemeenten stellen de rotondes in hun dorpen of steden beschikbaar voor het lokale bedrijfsleven. Ook Wierden doet dat nu. Ondernemers krijgen de mogelijkheid om een rotonde binnen de gemeentegrenzen te adopteren of te sponsoren.

RegelsDat wil zeggen dat de bedrijven de rotonde zelf mogen inrichten met bijvoorbeeld kunst of met reclame-uitingen. Totale vrijheid hebben de ondernemers niet. Ze zijn gebonden aan bepaalde regels. De gemeente Wierden heeft in totaal elf rotondes in eigendom. Daarvan zijn er al twee geadopteerd, de overige negen komen nu ook 'beschikbaar'.

Sponsoren of adopterenOndernemers hebben de keuze: een rotonde adopteren of sponsoren. Als gekozen wordt voor sponsoring van een rotonde, betalen de bedrijven voor de inrichting en het onderhoud van het binnenste deel. De gemeente gebruikt dat geld om de rotondes netjes te houden. De sponsors mogen reclameborden plaatsen in het middendeel van de rotondes.

Adoptie ziet er iets anders uit. Bij deze werkwijze zorgt het desbetreffende bedrijf zelf voor een ontwerp voor het binnengedeelte van de rotonde. Vervolgens laat de ondernemer het ontwerp en het onderhoud aan de rotonde zelf uitvoeren. Ook hier geldt dat de deelnemers de ruimte krijgen om hun bedrijf middels beeldmateriaal op de rotonde onder de aandacht te brengen.

Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de rotondes in de Burgemeester H. Boersingel en de Baron van Sternbachlaan in Nijverdal. Eerstgenoemde rotonde is jarenlang versierd geweest met aankondigingsborden van het Avonturenpark Hellendoorn.

KostenOf een rotonde gesponsord of geadopteerd wordt, heeft allereerst met de locatie van de rotonde te maken. Vervolgens is het aan de gemeente Wierden om voorwaarden te stellen. Zo moet het ontwerp van het bedrijf passen in het straatbeeld. Naar verwachting kost het sponsoren van een rotonde tussen de 1.500 en 2.500 euro per jaar.

Ondernemers die geïnteresseerd zijn in adoptie of sponsoring van een rotonde, kunnen contact opnemen met het loket Bouwen en Wonen van de gemeente, tel. 0546-580838.Geïnteresseerde bedrijven hebben de keuze uit adoptie of sponsoring van een rotonde in Wierden.

Foto: Margaret Lensink